Číslo paragrafu: 2803

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Kapitola: MODLITBA PÁNĚ "OTČENÁŠ"
Článek:SEDM PROSEB
Poté, co nás Duch Božího dětství uvedl do přítomnosti Boha, našeho Otce, abychom se mu klaněli, abychom ho milovali a velebili, dává z našeho srdce vystupovat sedmeru proseb, sedmeru velebení. První tři se více vztahují na Boha a zaměřují nás ke slávě Otce; poslední čtyři, jako cesty k němu, předkládají jeho milosti naši bídu. „Přívaly na sebe volají hukotem tvých vodopádů“ (Ž 42,8).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2627 -  církev, klanění, modlitba, modlitby-církve, požehnání

Vybrané dle klíčových slov:

2834 - modlitba, modlitba-Páně , požehnání , požehnání-smysl , práce
2806 - modlitba, modlitba-Páně , sedm proseb , spása , Otčenáš
2846 - modlitba, modlitba-Páně , sedm proseb , tělo , Otčenáš
2829 - modlitba, modlitba-Páně , sedm proseb , smlouva , solidarita
2848 - modlitba, modlitba-Páně , sedm proseb , život-lidský , integrita-osobnosti
2773 - modlitba, modlitba-Páně , Otčenáš   
2774 - modlitba, modlitba-Páně , Otčenáš   
2775 - modlitba, modlitba-Páně , Otčenáš   
2805 - modlitba, modlitba-Páně , oběti , sedm proseb , uzdravení
2832 - modlitba, modlitba-Páně , rodina , sedm proseb , sociální spravedlnost
2765 - modlitba, modlitba-Páně , srdce lidské , Otčenáš  
2799 - modlitba, modlitba-Páně , Otec , Otčenáš  
2801 - modlitba, modlitba-Páně , Otec , Otčenáš  
2759 - modlitba, modlitba-Páně , tradice-liturgická , liturgické tradice , Otčenáš
2762 - modlitba, modlitba-Páně , modlitby-křesťanské , žalmy , Otčenáš
2795 - modlitba, modlitba-Páně , obrácení , smíření-s církví , smlouva
2857 - modlitba, modlitba-Páně , oslava-Boha , život-lidský , integrita-osobnosti
17 - modlitba, Bůh-Otec , prosby , dobra  
741 - modlitba, Duch svatý , církev-církev a Duch svatý , parakletos , slabost
2558 - modlitba, srdce lidské , tajemství-víry , život-víry , víra