Číslo paragrafu: 2807

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Kapitola: MODLITBA PÁNĚ "OTČENÁŠ"
Článek:SEDM PROSEB
Podnadpis (římská čísla):"POSVĚŤ SE JMÉNO TVÉ"
Výraz „posvětit“ zde není míněn ani tolik ve smyslu příčinném (jen Bůh posvěcuje, činí svatým), ale především ve smyslu hodnotícím: uznat něco za svaté a svatě s tím nakládat. Proto je tato invokace (vzývání) při klanění často chápána jako chvála a díkučinění. Ježíš nás však učí této prosbě jako projevu přání. Je to prosba, touha a očekávání, na nichž se podílejí Bůh i člověk. Už od první prosby Otčenáše jsme ponořeni do vnitřního tajemství jeho božství a do dramatu spásy našeho lidství. Prosba, aby jeho jméno bylo posvěceno, nás zapojuje do jeho záměru, jeho milosrdného „rozhodnutí“ (Ef 1,9), jímž si předsevzal, „abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce“ (Ef 1,4).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2097 -  klanění, láska, láska-k Bohu, Magnificat, modloslužba 51 -  Boží-plán (spásy), prostřednictví, vtělení, Duch svatý, přirozenost-božská

Vybrané dle klíčových slov:

2144 - Boží-jméno, klanění , strach , tajemství-Boží , vize
2814 - Boží-jméno, modlitba , modlitba-Páně , nepřátelé , sedm proseb
2815 - Boží-jméno, modlitba , modlitba-Páně , sedm proseb , svátosti
2858 - Boží-jméno, modlitba , modlitba-Páně , Otčenáš  
2143 - Boží-jméno, důvěrný vztah s Bohem , klanění , oslava-Boha , paměť církve
2808 - Boží-jméno, ekonomie spásy (božská) , modlitba , modlitba-Páně , sedm proseb
2809 - Boží-jméno, Bůh-Stvořitel , modlitba , modlitba-Páně , sedm proseb
2813 - Boží-jméno, křest , modlitba , modlitba-Páně , sedm proseb
2779 - Boží-jméno, Bůh-Otec , kultura , modlitba , modlitba-Páně
2811 - Boží-jméno, Izrael , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , modlitba , modlitba-Páně
2812 - Boží-jméno, Bůh-Spasitel , kněžství , modlitba , modlitba-Páně
203 - Boží-jméno, Bůh-zjevený , Izrael , důvěra , poznání-Boha
206 - Boží-jméno, JHVH , tajemství-Boží , nevýslovné , Bůh-skrytý
207 - Boží-jméno, Boží-věrnost , zjevení , spása  
209 - Boží-jméno, Adonai , Bůh-Pán , čtení Písma , úcta-k Bohu
211 - Boží-jméno, JSEM , Boží-věrnost , hříchy , Ježíš Kristus
212 - Boží-jméno, Izrael , Bůh-věčný , neměnost , dějiny
213 - Boží-jméno, Bůh-věčný , JSEM , dokonalost-bytí , plnost-bytí
214 - Boží-jméno, Boží-láska , světlo , Bůh-milosrdný , pravda
432 - Boží-jméno, vtělení , vykoupení , vzývání Boha , Ježíš Kristus