Číslo paragrafu: 2817

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Kapitola: MODLITBA PÁNĚ "OTČENÁŠ"
Článek:SEDM PROSEB
Podnadpis (římská čísla):"PŘIJĎ KRÁLOVSTVÍ TVÉ"
Touto prosbou je „Marana tha“, volání Ducha a nevěsty: „Přijď, Pane Ježíši.“ „I kdyby nám tato modlitba neuložila povinnost prosit o příchod Božího království, museli bychom sami od sebe pronést toto zvolání a spěchat obejmout naši naději. Duše mučedníků pod oltářem vzývají Pána a volají velikým hlasem: ‘Pane svatý a věrný, kdy konečně vykonáš soud a potrestáš obyvatele země?’ (Zj 6,10). Jim se totiž musí dostat spravedlnosti na konci časů. Pane, urychli tedy příchod svého království!“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

451 -  Bůh-Pán, důvěra, modlitba, modlitby-křesťanské, Maran atha 671 -  Ježíš Kristus-druhý příchod, Boží-království, vítězství nad zlem, církev-putující, církev-svatá 2632 -  církev, hierarchie, modlitba, modlitby-církve, modlitby-prosebné

Vybrané dle klíčových slov:

2819 - Boží-království, čas , Ježíš Kristus-slavný návrat , modlitba , modlitba-Páně
2818 - Boží-království, Ježíš Kristus-slavný návrat , letnice , modlitba , modlitba-Páně
2794 - Boží-království, modlitba , modlitba-Páně , srdce-pokora , basileia
2859 - Boží-království, modlitba , modlitba-Páně , život-pozemský , basileia
2816 - Boží-království, evangelium , Ježíš Kristus-slavný návrat , modlitba , modlitba-Páně
2820 - Boží-království, Bůh-Stvořitel , Ježíš Kristus-slavný návrat , křesťané , kultura
2691 - Boží-království, klanění , modlitba , modlitby-liturgické , modlitby-osobní
395 - Boží-království, ďábel , moc , dobro , nenávist
541 - Boží-království, Ježíš Kristus-život veřejný , evangelium-hlásání , církev , obrácení
542 - Boží-království, Ježíš Kristus-život veřejný , Boží-rodina , kříž , velikonoční tajemství
543 - Boží-království, evangelium-hlásání , Ježíš Kristus-život veřejný , Izrael , lidé
544 - Boží-království, evangelium-hlásání , pokora , chudí , Ježíš Kristus-život veřejný
545 - Boží-království, hříšníci , obrácení , milosrdenství , Ježíš Kristus-život veřejný
546 - Boží-království, evangelium-hlásání , podobenství , Ježíš Kristus-život veřejný , učedník
547 - Boží-království, Ježíš Kristus-život veřejný , Mesiáš , zázraky  
548 - Boží-království, zázraky , Ježíš Kristus-život veřejný , svědectví-o Bohu , víra
550 - Boží-království, ďábel , exorcismus , démoni , Ježíš Kristus-život veřejný
567 - Boží-království, Ježíš Kristus-život a učení , církev , Petr(apoštol) , klíče království
570 - Boží-království, Ježíš Kristus-vstup do Jeruzaléma , pascha , vzkříšení , Mesiáš
669 - Boží-království, církev , církev-Tělo Kristovo , Ježíš Kristus-hlava církve , počátek-věčného života