Číslo paragrafu: 2819

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Kapitola: MODLITBA PÁNĚ "OTČENÁŠ"
Článek:SEDM PROSEB
Podnadpis (římská čísla):"PŘIJĎ KRÁLOVSTVÍ TVÉ"
„Boží království … spočívá ve spravedlnosti, pokoji a radosti, jaké dává Duch svatý“ (Řím 14,17). Poslední časy, v nichž žijeme, jsou dobou vylití Ducha svatého. Proto nastal rozhodující boj mezi „tělem“ a Duchem. „Jen čisté srdce může říkat bez nejmenšího rozechvění: ‘Přijď království tvé.’ Je třeba projít Pavlovou školou, abychom řekli: „Hřích už dál nesmí vládnout v našem smrtelném těle’ (Řím 6,12). Ten, kdo se uchovává čistý v jednání, v myšlenkách a ve slovech, může říci Bohu: ‘Přijď tvé království!’“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2046 -  trpělivost, život-křesťanský, život-mravní, křesťanství, mravnost 2516 -  duchovní boj, duše, neřesti, podřízenost-Bohu, přirozenost-lidská 2519 -  čistota, patření na Boha , srdce-čistota, vize

Vybrané dle klíčových slov:

2817 - Boží-království, čas , Ježíš Kristus-slavný návrat , krev , modlitba
2818 - Boží-království, Ježíš Kristus-slavný návrat , letnice , modlitba , modlitba-Páně
2794 - Boží-království, modlitba , modlitba-Páně , srdce-pokora , basileia
2859 - Boží-království, modlitba , modlitba-Páně , život-pozemský , basileia
2816 - Boží-království, evangelium , Ježíš Kristus-slavný návrat , modlitba , modlitba-Páně
2820 - Boží-království, Bůh-Stvořitel , Ježíš Kristus-slavný návrat , křesťané , kultura
2691 - Boží-království, klanění , modlitba , modlitby-liturgické , modlitby-osobní
395 - Boží-království, ďábel , moc , dobro , nenávist
541 - Boží-království, Ježíš Kristus-život veřejný , evangelium-hlásání , církev , obrácení
542 - Boží-království, Ježíš Kristus-život veřejný , Boží-rodina , kříž , velikonoční tajemství
543 - Boží-království, evangelium-hlásání , Ježíš Kristus-život veřejný , Izrael , lidé
544 - Boží-království, evangelium-hlásání , pokora , chudí , Ježíš Kristus-život veřejný
545 - Boží-království, hříšníci , obrácení , milosrdenství , Ježíš Kristus-život veřejný
546 - Boží-království, evangelium-hlásání , podobenství , Ježíš Kristus-život veřejný , učedník
547 - Boží-království, Ježíš Kristus-život veřejný , Mesiáš , zázraky  
548 - Boží-království, zázraky , Ježíš Kristus-život veřejný , svědectví-o Bohu , víra
550 - Boží-království, ďábel , exorcismus , démoni , Ježíš Kristus-život veřejný
567 - Boží-království, Ježíš Kristus-život a učení , církev , Petr(apoštol) , klíče království
570 - Boží-království, Ježíš Kristus-vstup do Jeruzaléma , pascha , vzkříšení , Mesiáš
669 - Boží-království, církev , církev-Tělo Kristovo , Ježíš Kristus-hlava církve , počátek-věčného života