Číslo paragrafu: 2823

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Kapitola: MODLITBA PÁNĚ "OTČENÁŠ"
Článek:SEDM PROSEB
Podnadpis (římská čísla):"BUĎ BŮLE TVÁ JAKO V NEBI, TAK I NA ZEMI"
„Seznámil nás totiž s tajemstvím své vůle, jak se mu to líbilo a jak si to napřed sám u sebe ustanovil … že sjednotí v Kristu vše, co je na nebi i na zemi. A skrze něho jsme se stali Božím majetkem, jak jsme k tomu byli předem určeni úradkem toho, který vše působí podle rozhodnutí své vůle“ (Ef 1,9-11). Vroucně prosíme, aby se uskutečnil tento milostivý úradek na zemi, jako se již uskutečnil na nebi.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

59 -  Abrahám, Abram, požehnání, národy, Otec

Vybrané dle klíčových slov:

2683 - Boží-plán (spásy), úradek , modlitba , modlitba-tradice , přímluvy-svatých
2062 - Boží-plán (spásy), úradek , dějiny , desatero , Písmo svaté
2336 - Boží-plán (spásy), úradek , cizoložství , láska , láska-k bližnímu
2387 - Boží-plán (spásy), úradek , láska , láska-k bližnímu , polygamie
2426 - Boží-plán (spásy), úradek , hospodářská činnost , krádež , láska
2600 - Boží-plán (spásy), úradek , Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-modlitba , Ježíš Kristus-život veřejný
2738 - Boží-plán (spásy), úradek , důvěra , důvěra-synovská , ekonomie spásy (božská)
122 - Boží-plán (spásy), Starý zákon , spása , Kristus , modlitba
307 - Boží-plán (spásy), bližní , člověk , spolupráce , modlitba
50 - Boží-plán (spásy), světlo-rozumu , Bůh-poznání , Bůh-zjevený , rozum
51 - Boží-plán (spásy), prostřednictví , vtělení , Duch svatý , přirozenost-božská
128 - Boží-plán (spásy), Písmo svaté-jednota , tradice-apoštolská , předobraz , Starý zákon
130 - Boží-plán (spásy), Písmo svaté-typologie , patriarchové , povolání , Písmo svaté
140 - Boží-plán (spásy), Boží-slovo , Písmo svaté-jednota , Nový zákon , Starý zákon
235 - Boží-plán (spásy), Nejsvětější Trojice , tajemství , církev , učení křesťanské
315 - Boží-plán (spásy), Bůh-Stvořitel , láska , moudrost , Ježíš Kristus
373 - Boží-plán (spásy), země , člověk , člověk-odpovědnost za svět , odpovědnost
387 - Boží-plán (spásy), hříchy , pád-člověka , slabost , svoboda-zneužití
571 - Boží-plán (spásy), Ježíš Kristus-utrpení a smrt , Bůh-Spasitel , evangelium-hlásání , velikonoční tajemství
599 - Boží-plán (spásy), násilná smrt , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , tajemství-Boží