Číslo paragrafu: 2824

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Kapitola: MODLITBA PÁNĚ "OTČENÁŠ"
Článek:SEDM PROSEB
Podnadpis (římská čísla):"BUĎ BŮLE TVÁ JAKO V NEBI, TAK I NA ZEMI"
Otcova vůle byla dokonale a jednou provždy splněna v Kristu a skrze jeho lidskou vůli. Ježíš při svém příchodu na svět řekl: „Tady jsem, abych plnil, Bože, tvou vůli: (Žid 10,7). Jen Ježíš může tvrdit: „Já stále konám to, co se mu líbí“ (Jan 8,29). Při modlitbě ve svém smrtelném zápasu bezvýhradně souhlasí s vůlí Otce: „Avšak ne má vůle ať se stane, ale tvá“ (Lk 22,42). Proto se Ježíš „obětoval za naše hříchy … jak to chtěl Bůh, náš Otec“ (Gal 1,4). „A touto vůlí jsme posvěceni obětováním těla Ježíše Krista jednou provždy“(Žid 10,10).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

475 -  vůle-kristova, poslušnost-Kristova, Ježíš Kristus, přirozenost, spása 612 -  Getsemany, smrt, Ježíš Kristus-utrpení a smrt, hříchy, život-věčný

Vybrané dle klíčových slov:

2826 - Boží-vůle, modlitba , modlitba-Páně , sedm proseb , Otčenáš
2827 - Boží-vůle, modlitba , modlitba-Páně , přímluvy-Panny Marie , sedm proseb
2822 - Boží-vůle, modlitba , modlitba-Páně , poznání-pravdy , přikázání
2825 - Boží-vůle, modlitba , modlitba-Páně , neřesti , přijetí za Boží děti
2860 - Boží-vůle, modlitba , modlitba-Páně , Otčenáš , vůle
2806 - modlitba, modlitba-Páně , sedm proseb , spása , Otčenáš
2829 - modlitba, modlitba-Páně , sedm proseb , smlouva , solidarita
2846 - modlitba, modlitba-Páně , sedm proseb , tělo , Otčenáš
2848 - modlitba, modlitba-Páně , sedm proseb , život-lidský , integrita-osobnosti
2803 - modlitba, modlitba-Páně , požehnání , sedm proseb , Otčenáš
2805 - modlitba, modlitba-Páně , oběti , sedm proseb , uzdravení
2832 - modlitba, modlitba-Páně , rodina , sedm proseb , sociální spravedlnost
2759 - modlitba, modlitba-Páně , tradice-liturgická , liturgické tradice , Otčenáš
2762 - modlitba, modlitba-Páně , modlitby-křesťanské , žalmy , Otčenáš
2765 - modlitba, modlitba-Páně , srdce lidské , Otčenáš  
2773 - modlitba, modlitba-Páně , Otčenáš   
2774 - modlitba, modlitba-Páně , Otčenáš   
2775 - modlitba, modlitba-Páně , Otčenáš   
2795 - modlitba, modlitba-Páně , obrácení , smíření-s církví , smlouva
2799 - modlitba, modlitba-Páně , Otec , Otčenáš