Číslo paragrafu: 2827

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Kapitola: MODLITBA PÁNĚ "OTČENÁŠ"
Článek:SEDM PROSEB
Podnadpis (římská čísla):"BUĎ BŮLE TVÁ JAKO V NEBI, TAK I NA ZEMI"
Kdo plní vůli Boha, tomu on naslouchá. Takovou moc má modlitba církve ve jménu jejího Pána, především v eucharistii; ta je přímluvným společenstvím s nejsvětější Matkou Boží a se všemi svatými, kteří byli „milí“ Bohu, protože nechtěli nic jiného než jeho vůli. „Aniž bychom se prohřešili proti pravdě, můžeme dát slovům ‘Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi’ tento význam: buď vůle tvá v církvi, jako v našem Pánu, Ježíši Kristu, buď v Nevěstě, která mu byla zasnoubena, jako v Ženichovi, který splnil Otcovu vůli.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2611 -  Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba, modlitba, modlitba-Kristova, učedníci 796 -  církev-nevěsta Kristova, Ježíš Kristus-ženich církve, církev-Tělo Kristovo, církev-jednota s Kristem, Beránek

Vybrané dle klíčových slov:

2824 - Boží-vůle, modlitba , modlitba-Páně , sedm proseb , tělo Kristovo
2826 - Boží-vůle, modlitba , modlitba-Páně , sedm proseb , Otčenáš
2822 - Boží-vůle, modlitba , modlitba-Páně , poznání-pravdy , přikázání
2825 - Boží-vůle, modlitba , modlitba-Páně , neřesti , přijetí za Boží děti
2860 - Boží-vůle, modlitba , modlitba-Páně , Otčenáš , vůle
2806 - modlitba, modlitba-Páně , sedm proseb , spása , Otčenáš
2829 - modlitba, modlitba-Páně , sedm proseb , smlouva , solidarita
2846 - modlitba, modlitba-Páně , sedm proseb , tělo , Otčenáš
2848 - modlitba, modlitba-Páně , sedm proseb , život-lidský , integrita-osobnosti
2803 - modlitba, modlitba-Páně , požehnání , sedm proseb , Otčenáš
2805 - modlitba, modlitba-Páně , oběti , sedm proseb , uzdravení
2832 - modlitba, modlitba-Páně , rodina , sedm proseb , sociální spravedlnost
2759 - modlitba, modlitba-Páně , tradice-liturgická , liturgické tradice , Otčenáš
2762 - modlitba, modlitba-Páně , modlitby-křesťanské , žalmy , Otčenáš
2765 - modlitba, modlitba-Páně , srdce lidské , Otčenáš  
2773 - modlitba, modlitba-Páně , Otčenáš   
2774 - modlitba, modlitba-Páně , Otčenáš   
2775 - modlitba, modlitba-Páně , Otčenáš   
2795 - modlitba, modlitba-Páně , obrácení , smíření-s církví , smlouva
2799 - modlitba, modlitba-Páně , Otec , Otčenáš