Číslo paragrafu: 283

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:STVOŘITEL
Podnadpis (římská čísla):KATECHEZE O STVOŘENÍ
Problém původu světa a člověka je předmětem četných vědeckých bádání, která mimořádně obohatila naše vědomosti o stáří a rozměrech vesmíru, o vzniku živých forem, o objevení se člověka. Tyto objevy nás tím více vybízejí k obdivu velikosti Stvořitele, k tomu, abychom mu děkovali za všechna jeho díla a za nadání a moudrost, kterou dal vědcům a badatelům. Ti pak mohou řící se Šalomounem: „Bůh sám mi dal pravé poznání o tom, co je, znát složení světa a sílu živlů ?, neboť mě poučila moudrost, která to stvořila všechno“ (Mdr 7,17-21).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

159 -  víra, rozum, PRAVDA, Boží-zjevení, věda 341 -  Bůh-Stvořitel, přírodní zákony, vědy přírodní, krása, úcta-k Bohu

Vybrané dle klíčových slov:

284 - Bůh-Stvořitel, věda , vědy přírodní , původ , zlo
282 - Bůh-Stvořitel, stvoření (proces) , původ , cíl , počátek-světa
296 - Bůh-Stvořitel, stvoření (proces) , z ničeho , moudrost , řemeslník
299 - Bůh-Stvořitel, stvoření (proces) , dobro , rozum , sv.Lev Veliký
318 - Bůh-Stvořitel, stvoření (proces) , tvor , z ničeho  
279 - Bůh-Stvořitel, svět-neviditelný , vesmír , počátek-světa , pád-člověka
317 - Bůh-Stvořitel, stvořitel , vesmír , svoboda-Boží  
286 - Bůh-Stvořitel, rozum , stvoření (proces) , světlo-rozumu , víra
280 - Bůh-Stvořitel, dějiny-spásy , Boží-plán (spásy) , stvoření (proces) , Ježíš Kristus
287 - Bůh-Stvořitel, PRAVDA , poznání , stvoření (proces) , tajemství-stvoření
292 - Bůh-Stvořitel, Nejsvětější Trojice , Nová smlouva , stvoření (proces)  
297 - Bůh-Stvořitel, svědectví-Písma , z ničeho , stvoření (proces) , život
338 - Bůh-Stvořitel, existence , čas , viditelný svět , stvoření (proces)
49 - Bůh-Stvořitel, stvoření (tvor) , světlo , přinášet  
281 - Bůh-Stvořitel, stvoření , stvoření-nové   
285 - Bůh-Stvořitel, Bůh-hledání , deismus , dualismus , gnose
288 - Bůh-Stvořitel, Boží-zjevení , smlouva , moudrost , proroci
289 - Bůh-Stvořitel, Genesis , spása , inspirace , počátek
290 - Bůh-Stvořitel, svořit-bara , existence , počátek  
291 - Bůh-Stvořitel, počátek , Slovo , Nový Zákon