Číslo paragrafu: 2836

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Kapitola: MODLITBA PÁNĚ "OTČENÁŠ"
Článek:SEDM PROSEB
Podnadpis (římská čísla):"CHLÉB NÁŠ VEZDEJŠÍ DEJ NÁM DNES"
„Dnes“ je také výrazem důvěry. Učí nás tomu Pán, to nemohla vymyslet naše domýšlivost. Protože se jedná především o jeho slovo a tělo jeho Syna, není toto „dnes“ jen z našeho smrtelného času: je to „dnes“ Boha: „Přijímáš-li chléb každý den, je pro tebe každý den toto ‘dnes’. Je-li dnes Kristus tvůj, každý den pro tebe vstává z mrtvých. Jak? ‘Ty jsi můj syn. Já jsem tě dnes zplodil’ (Ž 2,7). Dnes je, když Kristus vstává z mrtvých.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1165 -  tajemství-Kristovo, liturgická doba, liturgie, modlitby-církve, velikonoce

Vybrané dle klíčových slov:

2828 - čas, důvěra , modlitba , modlitba-Páně , oslava-Boha
2659 - čas, modlitba , velikonoční tajemství , konec časů , plnost časů
2714 - čas, modlitba , modlitba-smysl , modlitby-vnitřní , konec časů
2726 - čas, modlitba , konec časů , plnost časů , počátek-časů
2743 - čas, modlitba , konec časů , plnost časů , počátek-časů
2710 - čas, chudoba , modlitba , modlitby-vnitřní , tajemství-modlitby
2748 - čas, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova
1323 - čas, duše , eucharistická oběť , eucharistie , eucharistie-ustanovení
1788 - čas, prozíravost , svědomí , úsudek svědomí , volba
2599 - čas, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-modlitba , Ježíš Kristus-život veřejný , Maria-Matka Boží
2617 - čas, letnice , Maria , Maria-Matka církve , Maria-zvěstování
2749 - čas, eucharistická oběť , Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-kněžství , Ježíš Kristus-modlitba
2800 - důvěra, modlitba , modlitba-Páně , srdce-pokora , Otec
2739 - důvěra, modlitba , srdce-obrácení   
2753 - důvěra, modlitba    
2756 - důvěra, modlitba    
2776 - důvěra, eucharistická oběť , modlitba , modlitba-Páně , život-křesťanský
2861 - důvěra, chléb života , modlitba , modlitba-Páně , Otčenáš
2728 - důvěra, hříšníci , modlitba , nezaslouženost , smutek
2734 - důvěra, důvěra-synovská , modlitba , modlitby-prosebné , přímluvy