Číslo paragrafu: 2838

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Kapitola: MODLITBA PÁNĚ "OTČENÁŠ"
Článek:SEDM PROSEB
Podnadpis (římská čísla):"ODPUSŤ NÁM NAŠE VINY, JAKO I MY ODPOUŠTÍME NAŠIM VYNÍKŮM"
Tato prosba je překvapující. Kdyby ji tvořila jen první část věty — „Odpusť nám naše viny“ — mohla by být implicitně zahrnuta do tří prvních proseb modlitby Páně, protože Kristova oběť je „na odpuštění hříchů“. Avšak podle druhé části věty bude naše prosba vyslyšena jen tehdy, jestliže jsme my napřed odpověděli na jeden požadavek. Naše prosba se obrací do budoucnosti, naše odpověď jí musí předcházet; obě je spojuje jedno slovo: „jako“.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1425 -  svátost pokání a smíření, svátosti do křesťanského života, hříchy, život-křesťanský, život-nový 1933 -  lidské společenství, nenávist, nepřátelé, povinnosti, přikázání 2631 -  církev, modlitba, modlitby-církve, modlitby-prosebné, pokora

Vybrané dle klíčových slov:

2862 - hříchy, modlitba , modlitba-Páně , odpuštění-hříchů , hříchy
2840 - hříchy, modlitba , modlitba-Páně , odpuštění-hříchů , sedm proseb
2841 - hříchy, modlitba , modlitba-Páně , odpuštění-hříchů , sedm proseb
2842 - hříchy, modlitba , modlitba-Páně , odpuštění-hříchů , pramen-lásky
2843 - hříchy, modlitba , modlitba-Páně , odpuštění-hříchů , paměť církve
2844 - hříchy, modlitba , modlitba-Páně , nepřátelé , odpuštění-hříchů
2845 - hříchy, modlitba , modlitba-Páně , oběti , odpuštění-hříchů
1870 - hříchy, odpuštění-hříchů , rozhřešení , vina  
1871 - hříchy, odpuštění-hříchů , rozhřešení , vina  
1872 - hříchy, odpuštění-hříchů , rozhřešení , vina  
1873 - hříchy, odpuštění-hříchů , rozhřešení , vina  
1461 - hříchy, kněží , odpuštění-hříchů , svátost pokání a smíření , služba-církve
1868 - hříchy, odpovědnost , odpuštění-hříchů , rozhřešení , vina
1876 - hříchy, neřesti , odpuštění-hříchů , rozhřešení , vina
1695 - hříchy, povolání , spravedlnost , odpuštění-hříchů , poslání
1847 - hříchy, milosrdenství , očišťování , odpuštění-hříchů , pokušení
1857 - hříchy, hříchy-smrtelné , hříchy-těžké , odpuštění-hříchů , rozhřešení
1869 - hříchy, násilí , nespravedlnost , odpuštění-hříchů , rozhřešení
1875 - hříchy, hříchy-všední , hříchy-lehké , odpuštění-hříchů , rozhřešení
1865 - hříchy, mravní-smysl , neřesti , svědomí , odpuštění-hříchů