Číslo paragrafu: 2843

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Kapitola: MODLITBA PÁNĚ "OTČENÁŠ"
Článek:SEDM PROSEB
Podnadpis (římská čísla):"ODPUSŤ NÁM NAŠE VINY, JAKO I MY ODPOUŠTÍME NAŠIM VYNÍKŮM"
2. podnadpis:"…JAKO I MY ODPOUŠTÍME NAŠIM VYNÍKŮM"
Tak se Pánova slova o odpuštění, tato láska, která miluje až do krajnosti stávají životem. Podobenství o nemilosrdném služebníku, jímž vrcholí Pánovo učení o církevním společenství, končí těmito slovy: „Tak bude jednat s vámi i můj nebeský Otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru.“ Vždyť právě tam, „v hlubině srdce“, se všechno svazuje a rozvazuje. Není v naší moci necítit více urážku a zapomenout na ni; avšak srdce, které se nabídne Duchu svatému, promění ránu v soucit a očistí paměť tím, že přemění urážku na přímluvu.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

368 -  člověk, srdce, tradice-církevní, hlubina bytí, svoboda-člověka

Vybrané dle klíčových slov:

2862 - hříchy, modlitba , modlitba-Páně , odpuštění-hříchů , hříchy
2840 - hříchy, modlitba , modlitba-Páně , odpuštění-hříchů , sedm proseb
2841 - hříchy, modlitba , modlitba-Páně , odpuštění-hříchů , sedm proseb
2842 - hříchy, modlitba , modlitba-Páně , odpuštění-hříchů , pramen-lásky
2838 - hříchy, modlitba , modlitba-Páně , oběť-na kříži , odpuštění-hříchů
2844 - hříchy, modlitba , modlitba-Páně , nepřátelé , odpuštění-hříchů
2845 - hříchy, modlitba , modlitba-Páně , oběti , odpuštění-hříchů
1870 - hříchy, odpuštění-hříchů , rozhřešení , vina  
1871 - hříchy, odpuštění-hříchů , rozhřešení , vina  
1872 - hříchy, odpuštění-hříchů , rozhřešení , vina  
1873 - hříchy, odpuštění-hříchů , rozhřešení , vina  
1461 - hříchy, kněží , odpuštění-hříchů , svátost pokání a smíření , služba-církve
1868 - hříchy, odpovědnost , odpuštění-hříchů , rozhřešení , vina
1876 - hříchy, neřesti , odpuštění-hříchů , rozhřešení , vina
1695 - hříchy, povolání , spravedlnost , odpuštění-hříchů , poslání
1847 - hříchy, milosrdenství , očišťování , odpuštění-hříchů , pokušení
1857 - hříchy, hříchy-smrtelné , hříchy-těžké , odpuštění-hříchů , rozhřešení
1869 - hříchy, násilí , nespravedlnost , odpuštění-hříchů , rozhřešení
1875 - hříchy, hříchy-všední , hříchy-lehké , odpuštění-hříchů , rozhřešení
1865 - hříchy, mravní-smysl , neřesti , svědomí , odpuštění-hříchů