Číslo paragrafu: 2850

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Kapitola: MODLITBA PÁNĚ "OTČENÁŠ"
Článek:SEDM PROSEB
Podnadpis (římská čísla):"ALE ZBAV NÁS OD ZLÉHO"
Poslední prosba Otčenáše je také v Ježíšově modlitbě: „Neprosím, abys je ze světa vzal, ale abys je zachránil od zlého“ (Jan 17,15). Týká se každého z nás osobně, ale jsme to vždycky „my“, kdo se modlíme ve společenství celé církve a za osvobození celé lidské rodiny. Modlitba Páně nás neustále otevírá rozměrům ekonomie spásy. Naše vzájemná zapletenost do hříchu a smrti se stává solidaritou v Kristově těle, ve „společenství svatých“.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

309 -  Bůh-Stvořitel, zlo, povolání-k štěstí, hřích, víra-křesťanská

Vybrané dle klíčových slov:

2854 - ďábel, modlitba , modlitba-Páně , peklo , podsvětí
2864 - ďábel, modlitba , modlitba-Páně , zlo , Otčenáš
2852 - ďábel, lež , modlitba , modlitba-Páně , sedm proseb
392 - ďábel, hříchy , lež , pád-andělů , andělé
393 - ďábel, lítost , pád-andělů , andělé , sv.Jan Damašský
394 - ďábel, svědectví-Písma , Ježíš Kristus , vrah , neposlušnost
413 - ďábel, smrt , závist , svět  
414 - ďábel, svoboda , andělé , satan , pád-andělů
2482 - ďábel, lež , pravda , úmysly , satan
2538 - ďábel, lítost , srdce lidské , svět-smrti , údy-církve
2853 - ďábel, Eva , Maria , Maria-nanebevzetí , Maria-neposkvrněné početí
2740 - modlitba, modlitba-Kristova , přijetí za Boží děti , srdce Ježíšovo  
2759 - modlitba, modlitba-Páně , tradice-liturgická , liturgické tradice , Otčenáš
2762 - modlitba, modlitba-Páně , modlitby-křesťanské , žalmy , Otčenáš
2765 - modlitba, modlitba-Páně , srdce lidské , Otčenáš  
2773 - modlitba, modlitba-Páně , Otčenáš   
2774 - modlitba, modlitba-Páně , Otčenáš   
2775 - modlitba, modlitba-Páně , Otčenáš   
2795 - modlitba, modlitba-Páně , obrácení , smíření-s církví , smlouva
2799 - modlitba, modlitba-Páně , Otec , Otčenáš