Číslo paragrafu: 2857

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Kapitola: MODLITBA PÁNĚ "OTČENÁŠ"
Článek:SEDM PROSEB
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
V modlitbě „Otče náš“ je předmětem prvních tří proseb Otcova sláva, posvěcování jeho jména, příchod království a plnění jeho božské vůle. Čtyři další prosby mu přednášejí naše přání týkající se našeho života: abychom měli dost pokrmu, byli uzdraveni z hříchu, a vztahují se na náš boj za vítězství dobra nad zlem.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

2848 - modlitba, modlitba-Páně , sedm proseb , život-lidský , integrita-osobnosti
2759 - modlitba, modlitba-Páně , tradice-liturgická , liturgické tradice , Otčenáš
2762 - modlitba, modlitba-Páně , modlitby-křesťanské , žalmy , Otčenáš
2765 - modlitba, modlitba-Páně , srdce lidské , Otčenáš  
2773 - modlitba, modlitba-Páně , Otčenáš   
2774 - modlitba, modlitba-Páně , Otčenáš   
2775 - modlitba, modlitba-Páně , Otčenáš   
2795 - modlitba, modlitba-Páně , obrácení , smíření-s církví , smlouva
2799 - modlitba, modlitba-Páně , Otec , Otčenáš  
2801 - modlitba, modlitba-Páně , Otec , Otčenáš  
2803 - modlitba, modlitba-Páně , požehnání , sedm proseb , Otčenáš
2805 - modlitba, modlitba-Páně , oběti , sedm proseb , uzdravení
2806 - modlitba, modlitba-Páně , sedm proseb , spása , Otčenáš
2829 - modlitba, modlitba-Páně , sedm proseb , smlouva , solidarita
2832 - modlitba, modlitba-Páně , rodina , sedm proseb , sociální spravedlnost
2834 - modlitba, modlitba-Páně , požehnání , požehnání-smysl , práce
2846 - modlitba, modlitba-Páně , sedm proseb , tělo , Otčenáš
2649 - modlitba, modlitby-chvály , modlitby-chvály , oslava-Boha , chvalozpěvy
17 - modlitba, Bůh-Otec , prosby , dobra  
741 - modlitba, Duch svatý , církev-církev a Duch svatý , parakletos , slabost