Číslo paragrafu: 286

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:STVOŘITEL
Podnadpis (římská čísla):KATECHEZE O STVOŘENÍ
Lidský rozum je však jistě schopen najít odpověď na otázku původu všeho. Skutečně je možno s jistotou poznat existenci Boha Stvořitele skrze jeho díla ve světle lidského rozumu, i když je toto poznání často zatemněno a zkresleno omylem. Proto víra přichází posílit a osvítit rozum ve správném chápání této pravdy: „Vírou poznáváme, že svět byl stvořen Božím slovem, takže to, co vidíme, nepovstalo z něčeho, co zde už bylo“ (Žid 11,3).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

32 -  důkazy Boží existence, svět, světlo-rozumu, země-krása, vesmír 37 -  obtíže, poznání, Stvořitel, hřích-prvotní, svělo-rozumu

Vybrané dle klíčových slov:

1730 - Bůh-Stvořitel, rozum , svíce , svoboda , stvořitel
299 - Bůh-Stvořitel, stvoření (proces) , dobro , rozum , sv.Lev Veliký
282 - Bůh-Stvořitel, stvoření (proces) , původ , cíl , počátek-světa
296 - Bůh-Stvořitel, stvoření (proces) , z ničeho , moudrost , řemeslník
318 - Bůh-Stvořitel, stvoření (proces) , tvor , z ničeho  
280 - Bůh-Stvořitel, dějiny-spásy , Boží-plán (spásy) , stvoření (proces) , Ježíš Kristus
283 - Bůh-Stvořitel, věda , vesmír , stvoření (proces) , svět-počátek
287 - Bůh-Stvořitel, PRAVDA , poznání , stvoření (proces) , tajemství-stvoření
292 - Bůh-Stvořitel, Nejsvětější Trojice , Nová smlouva , stvoření (proces)  
297 - Bůh-Stvořitel, svědectví-Písma , z ničeho , stvoření (proces) , život
316 - Bůh-Stvořitel, Bůh-Otec , Nejsvětější trojice , víra  
338 - Bůh-Stvořitel, existence , čas , viditelný svět , stvoření (proces)
49 - Bůh-Stvořitel, stvoření (tvor) , světlo , přinášet  
279 - Bůh-Stvořitel, svět-neviditelný , vesmír , počátek-světa , pád-člověka
281 - Bůh-Stvořitel, stvoření , stvoření-nové   
284 - Bůh-Stvořitel, věda , vědy přírodní , původ , zlo
285 - Bůh-Stvořitel, Bůh-hledání , deismus , dualismus , gnose
288 - Bůh-Stvořitel, Boží-zjevení , smlouva , moudrost , proroci
289 - Bůh-Stvořitel, Genesis , spása , inspirace , počátek
290 - Bůh-Stvořitel, svořit-bara , existence , počátek