Číslo paragrafu: 2865

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Kapitola: MODLITBA PÁNĚ "OTČENÁŠ"
Článek:SEDM PROSEB
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Závěrečným „Amen“ vyjadřujeme své „fiat“ („staň se“) k sedmi prosbám: „Tak se staň.“

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

2856 - amen, doxologie , modlitba , modlitba-Páně , Otčenáš
1061 - amen, konec , modlitba   
1062 - amen, věřit , důvěra , Boží-věrnost , věrnost-člověka
1063 - amen, Bůh-amen , Bůh pravdy , Boží-přísliby  
1064 - amen, věřím , víra-radost , věrnost-člověka , vyznání víry
1065 - amen, Ježíš Kristus-amen , Otcova láska , Boží sláva , ano
2773 - modlitba, modlitba-Páně , Otčenáš   
2774 - modlitba, modlitba-Páně , Otčenáš   
2775 - modlitba, modlitba-Páně , Otčenáš   
2765 - modlitba, modlitba-Páně , srdce lidské , Otčenáš  
2799 - modlitba, modlitba-Páně , Otec , Otčenáš  
2801 - modlitba, modlitba-Páně , Otec , Otčenáš  
2759 - modlitba, modlitba-Páně , tradice-liturgická , liturgické tradice , Otčenáš
2762 - modlitba, modlitba-Páně , modlitby-křesťanské , žalmy , Otčenáš
2803 - modlitba, modlitba-Páně , požehnání , sedm proseb , Otčenáš
2806 - modlitba, modlitba-Páně , sedm proseb , spása , Otčenáš
2846 - modlitba, modlitba-Páně , sedm proseb , tělo , Otčenáš
2795 - modlitba, modlitba-Páně , obrácení , smíření-s církví , smlouva
2805 - modlitba, modlitba-Páně , oběti , sedm proseb , uzdravení
2829 - modlitba, modlitba-Páně , sedm proseb , smlouva , solidarita