Číslo paragrafu: 293

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:STVOŘITEL
Podnadpis (římská čísla):"SVĚT BYL STVOŘEN K BOŽÍ SLÁVĚ"
To je základní pravda, které Písmo i tradice učí a kterou oslavují: „Svět byl stvořen ke slávě Boží.“ Bůh stvořil všechny věci, vysvětluje svatý Bonaventura, „ne aby rozmnožil vlastní slávu, ale aby ji ukázal a sdělil“. Vždyť Bůh nemá jiný důvod ke stvoření než svou lásku a svou dobrotu: „Byl to klíč lásky, který otevřel jeho ruku, aby vznikli tvorové.“ A 1. vatikánský koncil učí: „Tento jediný pravý Bůh na počátku časů svrchovaně dobrovolným rozhodnutím ve své dobrotě a svou všemohoucí silou stvořil z ničeho zároveň jak duchové, tak tělesné tvory, ne kvůli tomu, aby zvětšil svou blaženost, ani aby dosáhl své dokonalosti, nýbrž aby ji ukázal skrze dobra, která udílí svým tvorům.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

337 -  oslava-Boha, Bůh-Stvořitel, stvoření (proces), viditelný svět, stvořený svět 344 -  Bůh-Stvořitel, oslav-Boha, solidarita, tvorové-vzájemná závislost, stvoření (tvor) 1361 -  oběť chvály, eucharistie, chvála Boha, vykoupení, Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi 759 -  Boží-plán (spásy), církev-počátky, církev-ustanovení, církev-poslání, církev-dovršení

Vybrané dle klíčových slov:

1604 - Bůh-Stvořitel, láska , láska-k Bohu , láska-manželská , muž a žena
2258 - Bůh-Stvořitel, láska , láska-k bližnímu , život-lidský , bližní
2335 - Bůh-Stvořitel, láska , láska-k bližnímu , matka , muž a žena
319 - Bůh-Stvořitel, počátek-světa , Boží-sláva , dobrota , krása
294 - Bůh-Stvořitel, Boží-plán (spásy) , Boží-sláva , blaženost , sv.Tomáš Akvinský
1605 - Bůh-Stvořitel, církevní otcové , láska , láska-manželská , matka
2261 - Bůh-Stvořitel, člověk-důstojnost , láska , láska-k bližnímu , zabití
2362 - Bůh-Stvořitel, intimita člověka , láska , láska-k bližnímu , láska-manželská
2382 - Bůh-Stvořitel, Ježíš Kristus-život veřejný , láska , láska-k bližnímu , manželství
1954 - Bůh-Stvořitel, dobro , dobrota , lež , mravní-smysl
2096 - Bůh-Stvořitel, Bůh-Spasitel , klanění , láska , láska-k Bohu
295 - Bůh-Stvořitel, moudrost , náhoda , osud , dobrota
49 - Bůh-Stvořitel, stvoření (tvor) , světlo , přinášet  
279 - Bůh-Stvořitel, svět-neviditelný , vesmír , počátek-světa , pád-člověka
280 - Bůh-Stvořitel, dějiny-spásy , Boží-plán (spásy) , stvoření (proces) , Ježíš Kristus
281 - Bůh-Stvořitel, stvoření , stvoření-nové   
282 - Bůh-Stvořitel, stvoření (proces) , původ , cíl , počátek-světa
283 - Bůh-Stvořitel, věda , vesmír , stvoření (proces) , svět-počátek
284 - Bůh-Stvořitel, věda , vědy přírodní , původ , zlo
285 - Bůh-Stvořitel, Bůh-hledání , deismus , dualismus , gnose