Číslo paragrafu: 295

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:STVOŘITEL
Podnadpis (římská čísla):TAJEMSTVÍ SVOŘENÍ
2. podnadpis:BŮH TVOŘÍ S MOUDROSTÍ A LÁSKOU
Věříme, že Bůh stvořil svět podle své moudrosti. Svět není plodem žádné nutnosti, slepého osudu nebo náhody. Věříme, že svět pochází ze svobodné vůle Boha, který chtěl, aby se tvorové podíleli na jeho bytí, na jeho moudrosti a na jeho dobrotě: „Pane ? stvořil jsi všechno, z tvé vůle to povstalo“ (Zj 4,11). „Jak četná jsou tvá díla, Hospodine! Všechno jsi moudře učinil“ (Ž 104,24). „Dobrotivý je Hospodin ke všem a soucit má se všemi svými tvory“ (Ž 145,9).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

216 -  Boží pravda, poznání, moudrost, pravda, stvoření (proces) 1951 -  autorita, Bůh-Stvořitel, Ježíš Kristus-Vykupitel, mravní-zákon, podřízenost-Bohu

Vybrané dle klíčových slov:

1954 - Bůh-Stvořitel, dobro , dobrota , lež , mravní-smysl
288 - Bůh-Stvořitel, Boží-zjevení , smlouva , moudrost , proroci
296 - Bůh-Stvořitel, stvoření (proces) , z ničeho , moudrost , řemeslník
293 - Bůh-Stvořitel, Boží-sláva , láska , dobrota , sv.Bonaventura
319 - Bůh-Stvořitel, počátek-světa , Boží-sláva , dobrota , krása
49 - Bůh-Stvořitel, stvoření (tvor) , světlo , přinášet  
279 - Bůh-Stvořitel, svět-neviditelný , vesmír , počátek-světa , pád-člověka
280 - Bůh-Stvořitel, dějiny-spásy , Boží-plán (spásy) , stvoření (proces) , Ježíš Kristus
281 - Bůh-Stvořitel, stvoření , stvoření-nové   
282 - Bůh-Stvořitel, stvoření (proces) , původ , cíl , počátek-světa
283 - Bůh-Stvořitel, věda , vesmír , stvoření (proces) , svět-počátek
284 - Bůh-Stvořitel, věda , vědy přírodní , původ , zlo
285 - Bůh-Stvořitel, Bůh-hledání , deismus , dualismus , gnose
286 - Bůh-Stvořitel, rozum , stvoření (proces) , světlo-rozumu , víra
287 - Bůh-Stvořitel, PRAVDA , poznání , stvoření (proces) , tajemství-stvoření
289 - Bůh-Stvořitel, Genesis , spása , inspirace , počátek
290 - Bůh-Stvořitel, svořit-bara , existence , počátek  
291 - Bůh-Stvořitel, počátek , Slovo , Nový Zákon  
292 - Bůh-Stvořitel, Nejsvětější Trojice , Nová smlouva , stvoření (proces)  
294 - Bůh-Stvořitel, Boží-plán (spásy) , Boží-sláva , blaženost , sv.Tomáš Akvinský