Číslo paragrafu: 30

Část: Vyznání víry
Oddíl: „Věřím” - „Věříme”
Kapitola: Člověk je schopen spojení s Bohem
Odstavec:Touha po Bohu
„Ze srdce ať se radují, kdo hledají Hospodina“ (Ž 105,3). Jestliže člověk může na Boha zapomenout nebo ho odmítnout, Bůh přesto nepřestává volat každého člověka a hledat ho, protože chce, aby žil a našel štěstí. Avšak takové hledání vyžaduje od člověka veškeré úsilí jeho rozumového nadání a jeho dobrou vůli, „upřímné srdce“ a také svědectví druhých, kteří ho vedou při hledání Boha. „Velký jsi, Pane, a veškeré chvály hodný; velká je tvá moc a tvá moudrost je bez míry. Chce tě chválit člověk, částečka tvého stvoření, člověk, který v sobě nosí a šíří svoji smrtelnost jako svědectví svého hříchu i svědectví toho, že se pyšným protivíš. A přece tě chce člověk, částečka tvého stvoření, chválit. To ty působíš, že chválit tě je nám potěšením; neboť tys nás stvořil pro sebe, a nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v tobě.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2567 -  Boží-síla, Bůh-Stvořitel, modlitba, modloslužba, stvořitel

Vybrané dle klíčových slov:

70 - svědectví-o Bohu, prarodiče , Adam , Eva , spása
26 - víra, Bůh-hledání , Bůh-zjevený , smysl života , odpověď
285 - Bůh-Stvořitel, Bůh-hledání , deismus , dualismus , gnose
2566 - andělé, Bůh-hledání , Bůh-Stvořitel , bytosti-duchové , modlitba
995 - vzkříšení-mrtvých, svědectví-o Bohu , naděje křesťanská , svědek-Kristův  
368 - člověk, srdce , tradice-církevní , hlubina bytí , svoboda-člověka
1896 - lidské společenství, srdce , společnost občanská   
904 - laici, laici-prorocké poslání , svědectví-o Bohu , víra-smysl  
1068 - církev-liturgie, liturgie , svědectví-o Bohu , život-víry , eucharistie
2145 - Boží-jméno, kázání , svědectví-o Bohu , úcta-k Bohu , homilie
27 - touha-po Bohu, člověk , srdce , láska-k Bohu , štěstí
1614 - manželství-nerozlučitelnost, smysl-pro manželství , srdce , svátost manželství , svátosti
1718 - blahoslavenství, lidské pokolení , srdce , touha-po štěstí , život-věčný
1728 - dobra-pozemská, dobro , srdce , statky (majetek) , majetek
1784 - slabost, sobectví , srdce , svědomí , svědomí-výchova
548 - Boží-království, zázraky , Ježíš Kristus-život veřejný , svědectví-o Bohu , víra
642 - svědci-zmrtvýchvstání, Petr (apoštol) , apoštolové , svědectví-o Bohu , vzkříšení
905 - laici-prorocké poslání, evangelium-hlásání , evangelizace , svědectví-o Bohu  
1313 - biřmování-tradice, biskupové , kněží , svědectví-o Bohu  
1698 - Boží-přísliby, katecheze , oslava-Ježíše Krista , srdce , život-duchovní