Číslo paragrafu: 307

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:STVOŘITEL
Podnadpis (římská čísla):BŮH SUKUTEČŇUJE SVŮJ PLÁN: BOŽÍ RPZŘETELNOST
2. podnadpis:PROZŘETELNOST A DRUHOTNÉ PŘÍČINY
Bůh dává lidem také moc, aby se svobodně podíleli na jeho prozřetelnosti tím, že jim svěřil odpovědnost „podmanit si zemi“ a panovat nad ní. Tím dal Bůh možnost lidem, aby byli rozumnou a svobodnou příčinou k dokončení díla stvoření tím, že budou zdokonalovat jeho soulad k vlastnímu dobru i k dobru svých bližních. Lidé mohou často jako bezděční spolupracovníci s Boží vůlí svobodně vstoupit do Božího plánu svými skutky, svými modlitbami, ale i svým utrpením. Tak se pak plně stávají „Božími spolupracovníky“ (1 Kor 3,9) a jeho království.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

106 -  inspirace, Písmo svaté, svaté knihy, autor-lidský  373 -  Boží-plán (spásy), země, člověk, člověk-odpovědnost za svět, odpovědnost 1954 -  Bůh-Stvořitel, dobro, dobrota, lež, mravní-smysl 2427 -  hospodářská činnost, krádež, láska, láska-k bližnímu, práce 2738 -  Boží-plán (spásy), úradek, důvěra, důvěra-synovská, ekonomie spásy (božská) 618 -  Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi, Ježíš Kristus-utrpení a smrt, následování Krista, spoluvykupení, kříž 1505 -  utrpení-smysl, nemoce, utrpení Ježíše Krista, zlo-vykoupení, svět-spása

Vybrané dle klíčových slov:

373 - Boží-plán (spásy), země , člověk , člověk-odpovědnost za svět , odpovědnost
2683 - Boží-plán (spásy), úradek , modlitba , modlitba-tradice , přímluvy-svatých
2823 - Boží-plán (spásy), úradek , Boží-vůle , modlitba , modlitba-Páně
122 - Boží-plán (spásy), Starý zákon , spása , Kristus , modlitba
50 - Boží-plán (spásy), světlo-rozumu , Bůh-poznání , Bůh-zjevený , rozum
51 - Boží-plán (spásy), prostřednictví , vtělení , Duch svatý , přirozenost-božská
128 - Boží-plán (spásy), Písmo svaté-jednota , tradice-apoštolská , předobraz , Starý zákon
130 - Boží-plán (spásy), Písmo svaté-typologie , patriarchové , povolání , Písmo svaté
140 - Boží-plán (spásy), Boží-slovo , Písmo svaté-jednota , Nový zákon , Starý zákon
235 - Boží-plán (spásy), Nejsvětější Trojice , tajemství , církev , učení křesťanské
315 - Boží-plán (spásy), Bůh-Stvořitel , láska , moudrost , Ježíš Kristus
387 - Boží-plán (spásy), hříchy , pád-člověka , slabost , svoboda-zneužití
571 - Boží-plán (spásy), Ježíš Kristus-utrpení a smrt , Bůh-Spasitel , evangelium-hlásání , velikonoční tajemství
599 - Boží-plán (spásy), násilná smrt , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , tajemství-Boží  
600 - Boží-plán (spásy), Ježíš Kristus-utrpení a smrt , Boží-vševědoucnost , spása , zaslepenost
601 - Boží-plán (spásy), Ježíš Kristus-utrpení a smrt , tajemství-vykoupení , trpící služebník , otroctví-hříchu
653 - Boží-plán (spásy), Jeíšovo božství , vzkříšení , Syn člověka , tajemství-vtělení
686 - Boží-plán (spásy), Duch svatý-poznání , církev , Božská osoba  
710 - Boží-plán (spásy), nevěrnost , Boží-věrnost , očišťování , vyhnanství
759 - Boží-plán (spásy), církev-počátky , církev-ustanovení , církev-poslání , církev-dovršení