Číslo paragrafu: 311

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:STVOŘITEL
Podnadpis (římská čísla):BŮH SUKUTEČŇUJE SVŮJ PLÁN: BOŽÍ RPZŘETELNOST
2. podnadpis:PROZŘETELNOST A POHORŠENÍ ZLA
Andělé a lidé, rozumní a svobodní tvorové, mají směřovat ke svému poslednímu cíli svobodným rozhodnutím a dávat mu z lásky přednost. Mohou ovšem sejít na scestí. Ve skutečnosti opravdu zhřešili. Tím vstoupilo do světa mravní zlo, a to je nezměrně horší než fyzické zlo. Bůh není příčinou mravního zla ani přímo, ani nepřímo. Avšak dopouští je, protože respektuje svobodu svého tvora, a dokáže z něj tajemně vytěžit dobro: „Vždyť všemohoucí Bůh ?, protože je svrchovaně dobrý, by nikdy nepřipustil, aby v jeho dílech existovalo jakékoliv zlo, kdyby nebyl dostatečně mocný a dobrý, aby ze samotného zla vytěžil dobro.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

396 -  dobro, zlo, svoboda, mravní zákony, strom poznání 1849 -  bližní, hříchy, pokušení, rozum, solidarita

Vybrané dle klíčových slov:

310 - Bůh-Stvořitel, zlo , dokonalost , svoboda-člověka , dobro
309 - Bůh-Stvořitel, zlo , povolání-k štěstí , hřích , víra-křesťanská
308 - Bůh-Stvořitel, člověk , člověk-důstojnost , milost , příčina
284 - Bůh-Stvořitel, věda , vědy přírodní , původ , zlo
324 - Bůh-Stvořitel, cesty-Boží , dobro , tajemství-zla , zlo
327 - Bůh-stvořitel, duše , tělo , koncily , člověk
49 - Bůh-Stvořitel, stvoření (tvor) , světlo , přinášet  
279 - Bůh-Stvořitel, svět-neviditelný , vesmír , počátek-světa , pád-člověka
280 - Bůh-Stvořitel, dějiny-spásy , Boží-plán (spásy) , stvoření (proces) , Ježíš Kristus
281 - Bůh-Stvořitel, stvoření , stvoření-nové   
282 - Bůh-Stvořitel, stvoření (proces) , původ , cíl , počátek-světa
283 - Bůh-Stvořitel, věda , vesmír , stvoření (proces) , svět-počátek
285 - Bůh-Stvořitel, Bůh-hledání , deismus , dualismus , gnose
286 - Bůh-Stvořitel, rozum , stvoření (proces) , světlo-rozumu , víra
287 - Bůh-Stvořitel, PRAVDA , poznání , stvoření (proces) , tajemství-stvoření
288 - Bůh-Stvořitel, Boží-zjevení , smlouva , moudrost , proroci
289 - Bůh-Stvořitel, Genesis , spása , inspirace , počátek
290 - Bůh-Stvořitel, svořit-bara , existence , počátek  
291 - Bůh-Stvořitel, počátek , Slovo , Nový Zákon  
292 - Bůh-Stvořitel, Nejsvětější Trojice , Nová smlouva , stvoření (proces)