Číslo paragrafu: 312

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:STVOŘITEL
Podnadpis (římská čísla):BŮH SUKUTEČŇUJE SVŮJ PLÁN: BOŽÍ RPZŘETELNOST
2. podnadpis:PROZŘETELNOST A POHORŠENÍ ZLA
A tak časem je možno objevit, že Bůh ve své všemohoucí prozřetelnosti může vytěžit dobro z následků zla, a to i mravního, které způsobili jeho tvorové: „A tak jste mě sem neposlali vy, ale Bůh ?“, říká Josef svým bratřím, „vy jste proti mně zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel dobro, ? aby zachoval naživu četný lid“ (Gn 45,8; 50,20). Z největšího mravního zla, které kdy bylo spácháno, z odmítnutí a zabití Božího Syna, což bylo způsobeno hříchem všech lidí, vytěžil Bůh přemírou své milosti největší dobra: oslavu Krista a naše vykoupení. Tím se ovšem zlo nestává dobrem.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

598 -  příina smrti-Ježíše Krista, hříchy, hříšníci, Ježíš Kristus-utrpení a smrt, vina 599 -  Boží-plán (spásy), násilná smrt, Ježíš Kristus-utrpení a smrt, tajemství-Boží  600 -  Boží-plán (spásy), Ježíš Kristus-utrpení a smrt, Boží-vševědoucnost, spása, zaslepenost 1994 -  andělé, bytosti-duchové, milost, ospravedlnění, pád-andělů

Vybrané dle klíčových slov:

313 - Boží-prozřetelnost, dobro , zlo , spása , světci
303 - Boží-prozřetelnost, Bůh-Stvořitel , Boží-svrchovanost , dějiny , Písmo svaté
305 - Boží-prozřetelnost, Bůh-Stvořitel , odevzdání se , synovská odevzdanost , potřeby-lidské
314 - Boží-prozřetelnost, Bůh-Stvořitel , cesty-Boží , dějiny , hříchy
321 - Boží-prozřetelnost, Bůh-Stvořitel , Boží-moudrost , konečný cíl , stvořitel
322 - Boží-prozřetelnost, Bůh-Stvořitel , odevzdání se , synovská odevzdanost , starost
323 - Boží-prozřetelnost, Bůh-Stvořitel , spolupráce , člověk , svoboda-člověka
385 - zlo, utrpení , zjevení , milost , sv.Augustin
272 - zlo, Boží-všemohoucnost , moudrost , utrpení , zkoušky víry
396 - dobro, zlo , svoboda , mravní zákony , strom poznání
2002 - dobro, duše , milost , sobota , srdce
398 - dobro, pýcha , pád-člověka , člověk , hřích prvotní
412 - dobro, hřích , vina-šťastná , sv.Lev Veliký , sv.Tomáš Akvinský
1601 - dobro, manželství , přirozenost-lidská , smlouva-manželská , svátost manželství
1613 - dobro, dobrota , svátost manželství , svátosti , sňatek
1620 - dobro, panenství , smysl-pro manželství , svátost manželství , svátosti
1731 - dobro, dokonalost , odpovědnost , rozum , svíce
1732 - dobro, chvála Boha , svíce , svoboda , zásluhy
1733 - dobro, neposlušnost , otroctví-hříchu , poslušnost , spravedlnost
1734 - dobro, odpovědnost , poznání-dobra , svíce