Číslo paragrafu: 313

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:STVOŘITEL
Podnadpis (římská čísla):BŮH SUKUTEČŇUJE SVŮJ PLÁN: BOŽÍ RPZŘETELNOST
2. podnadpis:PROZŘETELNOST A POHORŠENÍ ZLA
„Těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dobrému“ (Řím 8,28). Svědectví světců nepřestávají potvrzovat tuto pravdu: Svatá Kateřina Sienská říká „těm kteří se pohoršují a bouří kvůli tomu, co na ně přichází: Všechno pochází z lásky, vše je zaměřeno na spásu člověka, Bůh nedělá nic, co by nevedlo k tomuto cíli“. A svatý Tomáš Morus utěšuje dceru krátce před svou mučednickou smrtí: „Nemůže se stát nic, co Bůh nechce. Takže cokoli on chce, i když se nám to zdá sebehorší, je ve skutečnosti pro nás to nejlepší.“ A Juliána z Norwiche: „Naučila jsem se díky Boží milosti, že se musím přidržovat pevně víry a s nemenší pevností věřit, že všechno skončí dobře ? Ty sama uvidíš, že všechny věci budou k dobru.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

227 -  důvěra, trpělivost, protivenství, strach, sv.Terezie od Ježíše

Vybrané dle klíčových slov:

312 - Boží-prozřetelnost, zlo , Boží všemohoucnost , dobro , milost
303 - Boží-prozřetelnost, Bůh-Stvořitel , Boží-svrchovanost , dějiny , Písmo svaté
305 - Boží-prozřetelnost, Bůh-Stvořitel , odevzdání se , synovská odevzdanost , potřeby-lidské
314 - Boží-prozřetelnost, Bůh-Stvořitel , cesty-Boží , dějiny , hříchy
321 - Boží-prozřetelnost, Bůh-Stvořitel , Boží-moudrost , konečný cíl , stvořitel
322 - Boží-prozřetelnost, Bůh-Stvořitel , odevzdání se , synovská odevzdanost , starost
323 - Boží-prozřetelnost, Bůh-Stvořitel , spolupráce , člověk , svoboda-člověka
396 - dobro, zlo , svoboda , mravní zákony , strom poznání
1864 - dobro, hříchy , spása , vina , zatvrzelost
398 - dobro, pýcha , pád-člověka , člověk , hřích prvotní
412 - dobro, hřích , vina-šťastná , sv.Lev Veliký , sv.Tomáš Akvinský
1601 - dobro, manželství , přirozenost-lidská , smlouva-manželská , svátost manželství
1613 - dobro, dobrota , svátost manželství , svátosti , sňatek
1620 - dobro, panenství , smysl-pro manželství , svátost manželství , svátosti
1731 - dobro, dokonalost , odpovědnost , rozum , svíce
1732 - dobro, chvála Boha , svíce , svoboda , zásluhy
1733 - dobro, neposlušnost , otroctví-hříchu , poslušnost , spravedlnost
1734 - dobro, odpovědnost , poznání-dobra , svíce  
1751 - dobro, lidské úkony , mravnost , rozum , svědomí
1765 - dobro, hněv , láska , nenávist , smutek