Číslo paragrafu: 318

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:STVOŘITEL
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Žádný z tvorů nemá nekonečnou moc, která je nezbytná ke „stvoření“ ve vlastním slova smyslu, to znamená vytvořit něco, co neexistovalo, a dát tomu bytí (povolat k existenci z „ničeho“).

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

296 - Bůh-Stvořitel, stvoření (proces) , z ničeho , moudrost , řemeslník
282 - Bůh-Stvořitel, stvoření (proces) , původ , cíl , počátek-světa
299 - Bůh-Stvořitel, stvoření (proces) , dobro , rozum , sv.Lev Veliký
286 - Bůh-Stvořitel, rozum , stvoření (proces) , světlo-rozumu , víra
297 - Bůh-Stvořitel, svědectví-Písma , z ničeho , stvoření (proces) , život
280 - Bůh-Stvořitel, dějiny-spásy , Boží-plán (spásy) , stvoření (proces) , Ježíš Kristus
283 - Bůh-Stvořitel, věda , vesmír , stvoření (proces) , svět-počátek
287 - Bůh-Stvořitel, PRAVDA , poznání , stvoření (proces) , tajemství-stvoření
292 - Bůh-Stvořitel, Nejsvětější Trojice , Nová smlouva , stvoření (proces)  
338 - Bůh-Stvořitel, existence , čas , viditelný svět , stvoření (proces)
49 - Bůh-Stvořitel, stvoření (tvor) , světlo , přinášet  
279 - Bůh-Stvořitel, svět-neviditelný , vesmír , počátek-světa , pád-člověka
281 - Bůh-Stvořitel, stvoření , stvoření-nové   
284 - Bůh-Stvořitel, věda , vědy přírodní , původ , zlo
285 - Bůh-Stvořitel, Bůh-hledání , deismus , dualismus , gnose
288 - Bůh-Stvořitel, Boží-zjevení , smlouva , moudrost , proroci
289 - Bůh-Stvořitel, Genesis , spása , inspirace , počátek
290 - Bůh-Stvořitel, svořit-bara , existence , počátek  
291 - Bůh-Stvořitel, počátek , Slovo , Nový Zákon  
293 - Bůh-Stvořitel, Boží-sláva , láska , dobrota , sv.Bonaventura