Číslo paragrafu: 328

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:NEBE A ZEMĚ
Podnadpis (římská čísla):ANDĚLÉ
2. podnadpis:EXISTENCE ANDĚLŮ - PRAVDA VÍRY
Existnce duchových, netělesných bytostí, které Písmo svaté obvykle nazývá anděly, je pravda víry. Svědectví Písma je tak jasné, jako jednomyslnost tradice.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

150 -  víra-křesťanská, přilnutí, souhlas-svobodný, pravda-zjevená, víra-v tvora

Vybrané dle klíčových slov:

329 - andělé, bytosti-duchové , přirozenost , duch , služba
330 - andělé, bytosti-duchové , rozum , vůle , dokonalost
334 - andělé, bytosti-duchové , církev , církev-spojení s anděly , život-církve
335 - andělé, bytosti-duchové , církev , liturgie , oslava-andělů
350 - andělé, bytosti-duchové , oslava-Boha , služba-Bohu , sv.Tomáš Akvinský
351 - andělé, bytosti-duchové , Ježíš Kristus , spása , služba-Bohu
352 - andělé, bytosti-duchové , církev , lidé , pomoc
1846 - andělé, bytosti-duchové , hřích-prvotní , hříchy , hříšníci
1994 - andělé, bytosti-duchové , milost , ospravedlnění , pád-andělů
2851 - andělé, bytosti-duchové , ďábel , démoni , modlitba
2566 - andělé, Bůh-hledání , Bůh-Stvořitel , bytosti-duchové , modlitba
331 - andělé, stvoření , spása , Syn člověka , služba-Bohu
332 - andělé, Boží-plán (spásy) , spása , anděl Gabriel , služba-Bohu
333 - andělé, Ježíš Kritu , klanění , užba-Bohu  
336 - andělé, křesťané , pomoc , přímluva-andělů , ochrana
391 - andělé, Satan , ďábel , pád-andělů , závist
362 - bytosti-duchové, bytosti-tělesné , člověk , Boží obraz , stvoření (proces)
115 - Písmo svaté, smysl , čtení Písma , církev , tradice
19 - Písmo svaté, citace , poznámky , porozumění  
97 - Písmo svaté, tradice-posvátné , Boží-slovo , církev