Číslo paragrafu: 331

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:NEBE A ZEMĚ
Podnadpis (římská čísla):ANDĚLÉ
2. podnadpis:KRISTUS "A SNÍM VŠICHNI ANDĚLÉ"
Kristus je středem andělského světa. Jsou to „jeho andělé“: „Až přijde Syn člověka ve slávě a s ním všichni andělé ?“ (Mt 25,31). Jsou jeho, protože jsou stvořeni skrze něho a pro něho: „V něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, (svět) viditelný i neviditelný: ať jsou to (andělé) při trůnu, ať jsou to panstva, ať jsou to knížata, ať jsou to mocnosti. Všecko je stvořeno skrze něho a pro něho“ (Kol 1,16). Jsou jeho ještě více, protože z nich udělal posly svého plánu spásy: „Což nejsou všichni (andělé) jen duchové, poslaní k tomu, aby sloužili těm, kdo mají jako dědictví dostat spásu?“ (Žid 1,14).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

291 -  Bůh-Stvořitel, počátek, Slovo, Nový Zákon 

Vybrané dle klíčových slov:

332 - andělé, Boží-plán (spásy) , spása , anděl Gabriel , služba-Bohu
351 - andělé, bytosti-duchové , Ježíš Kristus , spása , služba-Bohu
350 - andělé, bytosti-duchové , oslava-Boha , služba-Bohu , sv.Tomáš Akvinský
328 - andělé, bytosti-duchové , tradice , Písmo svaté  
329 - andělé, bytosti-duchové , přirozenost , duch , služba
330 - andělé, bytosti-duchové , rozum , vůle , dokonalost
333 - andělé, Ježíš Kritu , klanění , užba-Bohu  
334 - andělé, bytosti-duchové , církev , církev-spojení s anděly , život-církve
335 - andělé, bytosti-duchové , církev , liturgie , oslava-andělů
336 - andělé, křesťané , pomoc , přímluva-andělů , ochrana
352 - andělé, bytosti-duchové , církev , lidé , pomoc
391 - andělé, Satan , ďábel , pád-andělů , závist
1846 - andělé, bytosti-duchové , hřích-prvotní , hříchy , hříšníci
1994 - andělé, bytosti-duchové , milost , ospravedlnění , pád-andělů
2566 - andělé, Bůh-hledání , Bůh-Stvořitel , bytosti-duchové , modlitba
2851 - andělé, bytosti-duchové , ďábel , démoni , modlitba
95 - spása, Písmo svaté , tradice-posvátné , církev-učitelský úřad , Duch svatý
161 - spása, víra , Ježíš Kristus , život-věčný , děti-Boží
518 - spása, dějiny spásy , hříchy , Ježíš Kristus-život a učení , sv.Irenej
519 - spása, Ježíš Kristus-život a učení , ospravedlnění , Přímluvce , hříchy