Číslo paragrafu: 332

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:NEBE A ZEMĚ
Podnadpis (římská čísla):ANDĚLÉ
2. podnadpis:KRISTUS "A SNÍM VŠICHNI ANDĚLÉ"
Od počátku stvoření a po celou dobu dějin spásy, zdáli či zblízka, hlásají andělé tuto spásu a slouží při uskutečňování Božího záměru: uzavírají pozemský ráj, chrání Lota, zachraňuje Hagar a její dítě, zachytí Abrahámovu ruku, skrze jejich službu je sdělován zákon, vedou Boží lid, ohlašují narození a povolání a pomáhají prorokům, abychom uvedli alespoň některé příklady. A konečně anděl Gabriel oznamuje narození Předchůdce Páně i samotného Ježíše.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

331 - andělé, stvoření , spása , Syn člověka , služba-Bohu
351 - andělé, bytosti-duchové , Ježíš Kristus , spása , služba-Bohu
350 - andělé, bytosti-duchové , oslava-Boha , služba-Bohu , sv.Tomáš Akvinský
328 - andělé, bytosti-duchové , tradice , Písmo svaté  
329 - andělé, bytosti-duchové , přirozenost , duch , služba
330 - andělé, bytosti-duchové , rozum , vůle , dokonalost
333 - andělé, Ježíš Kritu , klanění , užba-Bohu  
334 - andělé, bytosti-duchové , církev , církev-spojení s anděly , život-církve
335 - andělé, bytosti-duchové , církev , liturgie , oslava-andělů
336 - andělé, křesťané , pomoc , přímluva-andělů , ochrana
352 - andělé, bytosti-duchové , církev , lidé , pomoc
391 - andělé, Satan , ďábel , pád-andělů , závist
1846 - andělé, bytosti-duchové , hřích-prvotní , hříchy , hříšníci
1994 - andělé, bytosti-duchové , milost , ospravedlnění , pád-andělů
2566 - andělé, Bůh-hledání , Bůh-Stvořitel , bytosti-duchové , modlitba
2851 - andělé, bytosti-duchové , ďábel , démoni , modlitba
122 - Boží-plán (spásy), Starý zákon , spása , Kristus , modlitba
600 - Boží-plán (spásy), Ježíš Kristus-utrpení a smrt , Boží-vševědoucnost , spása , zaslepenost
50 - Boží-plán (spásy), světlo-rozumu , Bůh-poznání , Bůh-zjevený , rozum
51 - Boží-plán (spásy), prostřednictví , vtělení , Duch svatý , přirozenost-božská