Číslo paragrafu: 348

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:NEBE A ZEMĚ
Podnadpis (římská čísla):VIDITELNÝ SVĚT
Sobota je srdcem Zákona Izraele. Zachovávat přikázání znamená správně odpovídat na moudrost a vůli Boha, jak to vyjadřuje dílo stvoření.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2172 -  chudí, odpočinek, sabat, sobota, sedmý den

Vybrané dle klíčových slov:

579 - Zákon, Ježíš Kristus-život a učení , Izrael , farizejové , Židé
578 - Zákon, Ježíš Kristus-život a učení , Židé , Svátek smíření , chybování
580 - Zákon, Ježíš Kristus-život a učení , Boží-Syn , prokletí-Zákona , hříchy
592 - Zákon, Ježíš Kristus-život a učení    
62 - Izrael, otroctví , smlouva , Mojžíš , Bůh-Spasitel
63 - Izrael, kněžství , starší bratři , poznání , víra-Izraele
1639 - Izrael, láska , láska-manželská , manželská smlouva , manželství-nerozlučitelnost
1961 - Izrael, Ježíš Kristus-Vykupitel , mravní-zákon , smlouva , Starý zákon
2083 - Izrael, láska , láska-k Bohu , otroctví , povinnosti
2129 - Izrael, krása , láska , láska-k Bohu , obrazy posvátné
2542 - Izrael, touha-po Bohu , žádostivost , dychtivost , povolání-Izraele
1783 - moudrost, mravní-soud , svědomí , svědomí-výchova , výchova
345 - sobota, sabat , stvoření (proces) , Bůh-Stvořitel  
2190 - sobota, sabat    
354 - stvoření (tvor), zákon , morálka , moudrost  
576 - Ježíš Kristus-život a učení, Zákon , chrám jeruzalémský , víra-v jediného Boha , Izrael
577 - horské kázaní, Zákon , proroci , Ježíš Kristus-život a učení , Boží království
708 - Duch svatý, Zákon , touha-po Bohu , výchova-Boží , spása
709 - Duch svatý, Zákon , chudoba srdce , zaslíbení  
2170 - Den Páně, Izrael , odpočinek , otroctví-egyptské , sabat