Číslo paragrafu: 356

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:ČLOVĚK
Podnadpis (římská čísla):"K BOŽÍMU OBRAZU"
Jen člověk ze všech viditelných tvorů je schopen „poznávat a milovat svého Stvořitele“; „je jediným tvorem, kterého Bůh chtěl pro něho samého“; jen člověk je povolán, aby sdílel poznáním a láskou Boží život, k němuž byl stvořen a který je hlavním důvodem jeho důstojnosti. „Kladu si otázku, co nebo kdo byl příčinou, že jsi dal člověku tak velkou důstojnost? Jistě to byla jedině tvá nesmírná láska, s níž jsi sám v sobě pohlížel na své stvoření a zamiloval si je; vždyť jsi je stvořil z lásky a z lásky jsi mu dal bytí schopné okoušet tvé věčné dobro.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1703 -  blahoslavenství, člověk, člověk-Boží obraz, duše, duše-duchová 2258 -  Bůh-Stvořitel, láska, láska-k bližnímu, život-lidský, bližní 225 -  člověk-důstojnost, důstojnost, Boží-obraz   295 -  Bůh-Stvořitel, moudrost, náhoda, osud, dobrota

Vybrané dle klíčových slov:

355 - člověk, člověk-Boží obraz , muž a žena , Bůh-Stvořitel , svět-duchový
366 - člověk, duše , nesmrtelnost , Bůh-Stvořitel , církev-učitelský úřad
374 - člověk, přátelství-s Bohem , ráj , Bůh-Stvořitel , nové stvoření
380 - člověk, lidé , člověk-Boží obraz , Bůh-Stvořitel , vláda
382 - člověk, duše , jednota-duše a těla , nesmrtelnost , Bůh-stvořitel
383 - člověk, muž a žena , společenství-osobní , lidé , Bůh-Stvořitel
29 - člověk, odmítnout , příčiny , zlo , lhostejnost
44 - člověk, přirozenost-lidská , náboženská bytost , svoboda , život
45 - člověk, člověk-společenství s Bohem , štěstí , život-lidský , smutek
343 - člověk, lidé , stvoření (proces) , vrchol-stvoření , stvoření (tvor)
358 - člověk, spása , stvoření (proces) , lidé , sv.Jan Zlatoústý
360 - člověk, duše , lidské pokolení-jednota , právo-přirozené , Pius XII.
361 - člověk, bratrství , kultury-různost , solidarita , rasismus
363 - člověk, duše , duchový princip , život , Boží obraz
365 - člověk, jednota-duše a těla , přirozenost , integrita-osobnosti  
367 - člověk, duch , duše , život-nadpřirozený , dualita
368 - člověk, srdce , tradice-církevní , hlubina bytí , svoboda-člověka
376 - člověk, ráj , milost-prvotní spravedlnosti , smrt , utrpení
377 - člověk, ráj , rozum , sebeovládání , smysly
378 - člověk, práce , ráj , spolupráce , námaha