Číslo paragrafu: 357

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:ČLOVĚK
Podnadpis (římská čísla):"K BOŽÍMU OBRAZU"
Lidský jedinec má osobní důstojnost, protože je Božím obrazem; člověk není jen něco, nýbrž někdo. Je schopen se poznávat, být svým pánem, svobodně se dávat a vstupovat do společenství s jinými osobami; milostí je povolán do společenství se svým Stvořitelem, aby mu odpovídal vírou a láskou; to za něho nikdo nemůže udělat.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1935 -  diskriminace, lidská práva, lidské společenství, rasy, rovnost mezi lidmi 1877 -  blahoslavenství, lidské společenství, společnost občanská  

Vybrané dle klíčových slov:

301 - Bůh-vztah s člověkem, Bůh-Stvořitel , člověk , člověk-společenství s Bohem , důvěra
229 - Bůh-vztah s člověkem, víra , prvopočátek , cíl  
1812 - Bůh-vztah s člověkem, ctnosti , ctnosti-božské , přirozenost-božská , důvěrný vztah s Bohem
1747 - člověk, člověk-důstojnost , svíce , důstojnost , lidé
1780 - člověk, člověk-důstojnost , mravnost , svědomí , úsudek svědomí
1926 - člověk, člověk-důstojnost , dobra-časná , lidské společenství , důstojnost
1929 - člověk, člověk-důstojnost , lidské společenství , muž a žena , obrana
1938 - člověk, člověk-důstojnost , lidské společenství , pohoršení , rovnost mezi lidmi
1944 - člověk, člověk-důstojnost , lidská práva , lidské společenství , důstojnost
1947 - člověk, člověk-důstojnost , lidské společenství , důstojnost , lidé
1978 - člověk, člověk-důstojnost , lidská práva , přirozený mravní zákon , důstojnost
45 - člověk, člověk-společenství s Bohem , štěstí , život-lidský , smutek
44 - člověk, přirozenost-lidská , náboženská bytost , svoboda , život
1705 - člověk, člověk-Boží obraz , dobro , rozum , svoboda
29 - člověk, odmítnout , příčiny , zlo , lhostejnost
343 - člověk, lidé , stvoření (proces) , vrchol-stvoření , stvoření (tvor)
355 - člověk, člověk-Boží obraz , muž a žena , Bůh-Stvořitel , svět-duchový
356 - člověk, Bůh-poznání , Bůh-Stvořitel , láska , sv.Kateřina Sienská
358 - člověk, spása , stvoření (proces) , lidé , sv.Jan Zlatoústý
360 - člověk, duše , lidské pokolení-jednota , právo-přirozené , Pius XII.