Číslo paragrafu: 364

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:ČLOVĚK
Podnadpis (římská čísla):JEDNOTA DUŠE A TĚLA
Tělo člověka se podílí na důstojnosti „Božího obrazu“: je to lidské tělo, právě proto, že je oživováno duchovou duší a že celá lidská osoba je určena stát se v Kristově těle chrámem Ducha svatého. „Člověk je jednota duše a těla. Jakožto tělesná bytost v sobě zahrnuje prvky hmotného světa; v něm dosahují svého vrcholu a pozvedají hlas k svobodnému chválení Stvořitele. Člověk proto nesmí pohrdat tělesným životem, nýbrž naopak je povinen považovat své tělo za dobré a hodné úcty, poněvadž bylo stvořeno Bohem a posledního dne má být vzkříšeno.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1004 -  úcta-k tělu, údy-Kristova těla, utrpení, vzkříšení-mrtvých, bolest 2289 -  dokonalost, láska, láska-k bližnímu, úcta-k životu, volba

Vybrané dle klíčových slov:

990 - tělo, slabost , vzkříšení-mrtvých  , vzkříšení-těla
363 - člověk, duše , duchový princip , život , Boží obraz
360 - člověk, duše , lidské pokolení-jednota , právo-přirozené , Pius XII.
366 - člověk, duše , nesmrtelnost , Bůh-Stvořitel , církev-učitelský úřad
382 - člověk, duše , jednota-duše a těla , nesmrtelnost , Bůh-stvořitel
367 - člověk, duch , duše , život-nadpřirozený , dualita
1704 - člověk, člověk-Boží obraz , dobro , dokonalost , duše
29 - člověk, odmítnout , příčiny , zlo , lhostejnost
44 - člověk, přirozenost-lidská , náboženská bytost , svoboda , život
45 - člověk, člověk-společenství s Bohem , štěstí , život-lidský , smutek
343 - člověk, lidé , stvoření (proces) , vrchol-stvoření , stvoření (tvor)
355 - člověk, člověk-Boží obraz , muž a žena , Bůh-Stvořitel , svět-duchový
356 - člověk, Bůh-poznání , Bůh-Stvořitel , láska , sv.Kateřina Sienská
358 - člověk, spása , stvoření (proces) , lidé , sv.Jan Zlatoústý
361 - člověk, bratrství , kultury-různost , solidarita , rasismus
365 - člověk, jednota-duše a těla , přirozenost , integrita-osobnosti  
368 - člověk, srdce , tradice-církevní , hlubina bytí , svoboda-člověka
374 - člověk, přátelství-s Bohem , ráj , Bůh-Stvořitel , nové stvoření
376 - člověk, ráj , milost-prvotní spravedlnosti , smrt , utrpení
377 - člověk, ráj , rozum , sebeovládání , smysly