Číslo paragrafu: 368

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:ČLOVĚK
Podnadpis (římská čísla):JEDNOTA DUŠE A TĚLA
Duchovní tradice církve mluví také o srdci, které v biblickém smyslu označuje onu „hlubinu bytí“, kde se člověk rozhoduje pro Boha nebo proti němu.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

478 -  srdce Ježíšovo, Ježíš Kristus, láska-Kristova, symbol, srdce 582 -  dietické předpisy, Ježíš Kristus-život a učení, Zákon-konečný výklad, poskvrnění  1431 -  pokání-vnitřní, obrácení-ke Kristu, změna života, Boží milosrdenství, zkroušenost srdce 1764 -  duch, psychika, smysly, srdce, vášně 2517 -  cizoložství, čistota, srdce-čistota, umírněnost, život-lidský 2562 -  duše, liturgické úkony, modlitba, smlouva, srdce lidské 2843 -  hříchy, modlitba, modlitba-Páně, odpuštění-hříchů, paměť církve

Vybrané dle klíčových slov:

415 - člověk, stav svatosti , svoboda-člověka , ďábel , vzpora
29 - člověk, odmítnout , příčiny , zlo , lhostejnost
44 - člověk, přirozenost-lidská , náboženská bytost , svoboda , život
45 - člověk, člověk-společenství s Bohem , štěstí , život-lidský , smutek
343 - člověk, lidé , stvoření (proces) , vrchol-stvoření , stvoření (tvor)
355 - člověk, člověk-Boží obraz , muž a žena , Bůh-Stvořitel , svět-duchový
356 - člověk, Bůh-poznání , Bůh-Stvořitel , láska , sv.Kateřina Sienská
358 - člověk, spása , stvoření (proces) , lidé , sv.Jan Zlatoústý
360 - člověk, duše , lidské pokolení-jednota , právo-přirozené , Pius XII.
361 - člověk, bratrství , kultury-různost , solidarita , rasismus
363 - člověk, duše , duchový princip , život , Boží obraz
365 - člověk, jednota-duše a těla , přirozenost , integrita-osobnosti  
366 - člověk, duše , nesmrtelnost , Bůh-Stvořitel , církev-učitelský úřad
367 - člověk, duch , duše , život-nadpřirozený , dualita
374 - člověk, přátelství-s Bohem , ráj , Bůh-Stvořitel , nové stvoření
376 - člověk, ráj , milost-prvotní spravedlnosti , smrt , utrpení
377 - člověk, ráj , rozum , sebeovládání , smysly
378 - člověk, práce , ráj , spolupráce , námaha
379 - člověk, hřích-prvotní , prarodiče , ráj , milost-prvotní spravedlnosti
380 - člověk, lidé , člověk-Boží obraz , Bůh-Stvořitel , vláda