Číslo paragrafu: 374

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:ČLOVĚK
Podnadpis (římská čísla):ČLOVĚK V RÁJI
První člověk byl stvořen nejen jako dobrý, ale byl postaven do přátelství se svým Stvořitelem a do harmonie se sebou i s okolním tvorstvem, které překoná jedině sláva nového stvoření v Kristu.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

54 -  milost, Slovo, svědectví, prarodiče, spoločenství

Vybrané dle klíčových slov:

376 - člověk, ráj , milost-prvotní spravedlnosti , smrt , utrpení
377 - člověk, ráj , rozum , sebeovládání , smysly
378 - člověk, práce , ráj , spolupráce , námaha
356 - člověk, Bůh-poznání , Bůh-Stvořitel , láska , sv.Kateřina Sienská
379 - člověk, hřích-prvotní , prarodiče , ráj , milost-prvotní spravedlnosti
355 - člověk, člověk-Boží obraz , muž a žena , Bůh-Stvořitel , svět-duchový
366 - člověk, duše , nesmrtelnost , Bůh-Stvořitel , církev-učitelský úřad
380 - člověk, lidé , člověk-Boží obraz , Bůh-Stvořitel , vláda
384 - člověk, prvotní spravedlnost , prvotní svatost , život-šťastný , ráj
382 - člověk, duše , jednota-duše a těla , nesmrtelnost , Bůh-stvořitel
383 - člověk, muž a žena , společenství-osobní , lidé , Bůh-Stvořitel
29 - člověk, odmítnout , příčiny , zlo , lhostejnost
44 - člověk, přirozenost-lidská , náboženská bytost , svoboda , život
45 - člověk, člověk-společenství s Bohem , štěstí , život-lidský , smutek
343 - člověk, lidé , stvoření (proces) , vrchol-stvoření , stvoření (tvor)
358 - člověk, spása , stvoření (proces) , lidé , sv.Jan Zlatoústý
360 - člověk, duše , lidské pokolení-jednota , právo-přirozené , Pius XII.
361 - člověk, bratrství , kultury-různost , solidarita , rasismus
363 - člověk, duše , duchový princip , život , Boží obraz
365 - člověk, jednota-duše a těla , přirozenost , integrita-osobnosti