Číslo paragrafu: 375

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:ČLOVĚK
Podnadpis (římská čísla):ČLOVĚK V RÁJI
Církev, která hodnověrně vysvětluje symbolismus biblické řeči ve světle Nového zákona a tradice, učí, že naši prarodiče byli stvořeni ve stavu „svatosti a původní spravedlnosti“. Milost původní svatosti byla účastí na božském životě.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1997 -  důvěrný vztah s Bohem, nadpřirozenost, křesťané, milost, Bůh-vztah s člověkem

Vybrané dle klíčových slov:

376 - člověk, ráj , milost-prvotní spravedlnosti , smrt , utrpení
377 - člověk, ráj , rozum , sebeovládání , smysly
379 - člověk, hřích-prvotní , prarodiče , ráj , milost-prvotní spravedlnosti
374 - člověk, přátelství-s Bohem , ráj , Bůh-Stvořitel , nové stvoření
378 - člověk, práce , ráj , spolupráce , námaha
343 - člověk, lidé , stvoření (proces) , vrchol-stvoření , stvoření (tvor)
358 - člověk, spása , stvoření (proces) , lidé , sv.Jan Zlatoústý
384 - člověk, prvotní spravedlnost , prvotní svatost , život-šťastný , ráj
29 - člověk, odmítnout , příčiny , zlo , lhostejnost
44 - člověk, přirozenost-lidská , náboženská bytost , svoboda , život
45 - člověk, člověk-společenství s Bohem , štěstí , život-lidský , smutek
355 - člověk, člověk-Boží obraz , muž a žena , Bůh-Stvořitel , svět-duchový
356 - člověk, Bůh-poznání , Bůh-Stvořitel , láska , sv.Kateřina Sienská
360 - člověk, duše , lidské pokolení-jednota , právo-přirozené , Pius XII.
361 - člověk, bratrství , kultury-různost , solidarita , rasismus
363 - člověk, duše , duchový princip , život , Boží obraz
365 - člověk, jednota-duše a těla , přirozenost , integrita-osobnosti  
366 - člověk, duše , nesmrtelnost , Bůh-Stvořitel , církev-učitelský úřad
367 - člověk, duch , duše , život-nadpřirozený , dualita
368 - člověk, srdce , tradice-církevní , hlubina bytí , svoboda-člověka