Číslo paragrafu: 38

Část: Vyznání víry
Oddíl: „Věřím” - „Věříme”
Kapitola: Člověk je schopen spojení s Bohem
Odstavec:Poznání Boha podle církve
Proto člověk potřebuje být osvcen Božím zjevením nejen v tom, co převyšuje jeho chápání, ale i „v náboženských a mravních pravdách, které samy o sobě jsou dostupné rozumu, aby je za současného stavu lidstva mohli všichni lidé poznat bez potíží, s pevnou jistotou a bez přimíšení omylu.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2036 -  autorita církve, Bůh-Stvořitel, církev, církev-učitelský úřad, přikázání

Vybrané dle klíčových slov:

68 - Bůh-zjevený, člověk , dar , život-smysl , odpověď
69 - Bůh-zjevený, člověk , tajemství-Boží   
73 - Bůh-zjevený, Ježíš Kristus-Syn Boží , Boží-Syn , Slovo , definitivní
204 - Bůh-zjevený, Boží-jméno , hořící keř , Stará smlouva , Nová smlouva
203 - Boží-jméno, Bůh-zjevený , Izrael , důvěra , poznání-Boha
616 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, lidské pokolení , oběť-na kříži , usmíření , vykoupení
1718 - blahoslavenství, lidské pokolení , srdce , touha-po štěstí , život-věčný
26 - víra, Bůh-hledání , Bůh-zjevený , smysl života , odpověď
36 - církev-učitelský úřad, světlo-rozumu , Bůh-zjevený , Bůh-poznání , Boží obraz
156 - autorita Boha, rozum , omyl , důkaz , zázraky
55 - hřích-prvotní, pád-člověka , lidské pokolení , slitování , smlouva
775 - církev-jednota, církev-poslání , lidské pokolení , jednota  
842 - církev-církev a nekřesťané, náboženství-nekřesťanská , lidské pokolení , náboženství , úmysly Boží
31 - důkazy Boží existence, cesta , jistota , stvoření (proces) , člověk
46 - svědomí, naslouchat , jistota , existence Boží , příčina
50 - Boží-plán (spásy), světlo-rozumu , Bůh-poznání , Bůh-zjevený , rozum
56 - smlouva-s Noemem, dějiny , hřích-prvotní , lidské pokolení , potopa
74 - záchrana, poznání , pravda , lidské pokolení , Ježíš Kristus
2452 - krádež, láska , láska-k bližnímu , lidské pokolení , soukromé vlastnictví
890 - církev-učitelský úřad, charisma-neomylnosti , neomylnost církve , mravy a víra , omyl