Číslo paragrafu: 385

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:PÁD
Bůh je nekonečně dobrý a všechna jeho díla jsou dobrá. Avšak nikdo se nevyhne zkušenosti s utrpením, se zlem v přírodě - které se jeví úzce vázané na omezenost, jež je vlastní tvorům - a především otázce po mravním zlu. Odkud pochází zlo? „Ptal jsem se, odkud je zlo, a nedokázal jsem si dát odpověď,“ říká sv. Augustin a jeho trýznivé hledání najde východisko, jen když se obrátí k živému Bohu. Neboť „tajemství špatnosti“ (2 Sol 2,7) se vysvětluje jedině ve světle náboženského tajemství. Zjevení Boží lásky v Kristu ukázalo zároveň rozsah zla a přemíru milosti. Je tedy třeba se zabývat otázkou původu zla a mít přitom zrak své víry upřený na toho, který nad ním zvítězil.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

309 -  Bůh-Stvořitel, zlo, povolání-k štěstí, hřích, víra-křesťanská 457 -  Bůh-Spasitel, Boží-Syn, oběť, hříchy, smíření-s Bohem 1848 -  Bůh-Utěšitel, hříchy, Ježíš Kristus-lékař, milosrdenství, obrácení 539 -  Ježíš Kristus-nový Adam, Adam, láska-k Bohu, Ježíš Kristus-pokušení, Izrael

Vybrané dle klíčových slov:

272 - zlo, Boží-všemohoucnost , moudrost , utrpení , zkoušky víry
66 - zjevení, Ježíš Kristus-slavný návrat , konečná úmluva , rozvinout , víra
54 - milost, Slovo , svědectví , prarodiče , spoločenství
1988 - milost, ospravedlnění , přirozenost-božská , víno , vzkříšení
1989 - milost, obrácení , odpuštění-hříchů , ospravedlnění , přirozenost-lidská
1990 - milost, odpuštění , ospravedlnění , otroctví , srdce
1993 - milost, obrácení , ospravedlnění , spolupráce-s Bohem , svíce
1995 - milost, ospravedlnění , znovuzrození   
1996 - milost, ospravedlnění , přirozenost-božská   
1998 - milost, nadpřirozenost , rozum , život-nadpřirozený , transcendence
2000 - milost, milost-posvěcující , nadpřirozený dar   
2001 - milost, milost-posvěcující    
2005 - milost, řád-nadpřirozený , život-svatých   
2017 - milost, utrpení Ježíše Krista    
2021 - milost    
2022 - milost, touha    
2713 - milost, modlitba , modlitby-vnitřní , pokora , smlouva
164 - víra, zlo , radostná zvěst , zkoušky , utrpení
312 - Boží-prozřetelnost, zlo , Boží všemohoucnost , dobro , milost
309 - Bůh-Stvořitel, zlo , povolání-k štěstí , hřích , víra-křesťanská