Číslo paragrafu: 391

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:PÁD
Podnadpis (římská čísla):PÁD ANDĚLŮ
Za rozhodnutím našich prarodičů zvolit neposlušnost stojí hlas svůdce, který se staví proti Bohu a který ze závisti uvrhne lidi do smrti. Písmo a církevní tradice vidí v této bytosti padlého anděla, nazývaného satan nebo ďábel. Církev učí, že na počátku to byl dobrý anděl, stvořený Bohem. „Satan totiž a ostatní zlí duchové byli Bohem stvořeni přirozeně dobří, ale sami ze sebe udělali zlé.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2538 -  ďábel, lítost, srdce lidské, svět-smrti, údy-církve

Vybrané dle klíčových slov:

2851 - andělé, bytosti-duchové , ďábel , démoni , modlitba
1994 - andělé, bytosti-duchové , milost , ospravedlnění , pád-andělů
328 - andělé, bytosti-duchové , tradice , Písmo svaté  
329 - andělé, bytosti-duchové , přirozenost , duch , služba
330 - andělé, bytosti-duchové , rozum , vůle , dokonalost
331 - andělé, stvoření , spása , Syn člověka , služba-Bohu
332 - andělé, Boží-plán (spásy) , spása , anděl Gabriel , služba-Bohu
333 - andělé, Ježíš Kritu , klanění , užba-Bohu  
334 - andělé, bytosti-duchové , církev , církev-spojení s anděly , život-církve
335 - andělé, bytosti-duchové , církev , liturgie , oslava-andělů
336 - andělé, křesťané , pomoc , přímluva-andělů , ochrana
350 - andělé, bytosti-duchové , oslava-Boha , služba-Bohu , sv.Tomáš Akvinský
351 - andělé, bytosti-duchové , Ježíš Kristus , spása , služba-Bohu
352 - andělé, bytosti-duchové , církev , lidé , pomoc
1846 - andělé, bytosti-duchové , hřích-prvotní , hříchy , hříšníci
2566 - andělé, Bůh-hledání , Bůh-Stvořitel , bytosti-duchové , modlitba
414 - ďábel, svoboda , andělé , satan , pád-andělů
393 - ďábel, lítost , pád-andělů , andělé , sv.Jan Damašský
413 - ďábel, smrt , závist , svět  
392 - ďábel, hříchy , lež , pád-andělů , andělé