Číslo paragrafu: 414

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:PÁD
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Satan nebo ďábel a ostatní zlí duchové jsou padlí andělé, protože svobodně odmítli sloužit Bohu a jeho plánu. Jejich rozhodnutí proti Bohu je definitivní. Snaží se strhnout člověka do své vzpoury proti Bohu.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

393 - ďábel, lítost , pád-andělů , andělé , sv.Jan Damašský
392 - ďábel, hříchy , lež , pád-andělů , andělé
2482 - ďábel, lež , pravda , úmysly , satan
394 - ďábel, svědectví-Písma , Ježíš Kristus , vrah , neposlušnost
413 - ďábel, smrt , závist , svět  
2538 - ďábel, lítost , srdce lidské , svět-smrti , údy-církve
2850 - ďábel, démoni , modlitba , modlitba-Kristova , modlitba-Páně
2852 - ďábel, lež , modlitba , modlitba-Páně , sedm proseb
2853 - ďábel, Eva , Maria , Maria-nanebevzetí , Maria-neposkvrněné početí
2854 - ďábel, modlitba , modlitba-Páně , peklo , podsvětí
2864 - ďábel, modlitba , modlitba-Páně , zlo , Otčenáš
160 - svoboda, víra , násilí , svědomí , svědectv
1036 - svoboda, odpovědnost , peklo , těsná brána , temnota
391 - andělé, Satan , ďábel , pád-andělů , závist
2851 - andělé, bytosti-duchové , ďábel , démoni , modlitba
1994 - andělé, bytosti-duchové , milost , ospravedlnění , pád-andělů
328 - andělé, bytosti-duchové , tradice , Písmo svaté  
329 - andělé, bytosti-duchové , přirozenost , duch , služba
330 - andělé, bytosti-duchové , rozum , vůle , dokonalost
331 - andělé, stvoření , spása , Syn člověka , služba-Bohu