Číslo paragrafu: 419

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:PÁD
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
„Vyznáváme tedy s tridentským koncilem, že prvotní hřích se přenáší spolu s lidskou přirozeností nikoli napodobením, ale sdělováním života, a že proto je vlastní každému člověku.“

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

472 - přirozenost-lidská, duše , Ježíš Kristus , poznání-lidské , ponížení
481 - přirozenost-lidská, přirozenost-božská , Ježíš Kristus , Boží-Syn  
245 - Duch svatý, koncily , Nejsvětější trojice , víra , církev
44 - člověk, přirozenost-lidská , náboženská bytost , svoboda , život
461 - vtělení, přirozenost-lidská , otroctví , spása , tajemství-vtělení
473 - poznání-lidské, přirozenost-lidská , Ježíš Kristus , Boží-Syn  
1426 - obrácení-ke Kristu, přirozenost-lidská , žádostivost , slabost , svátost pokání a smíření
1920 - lidské společenství, přirozenost-lidská , bytosti tělesné , společnost občanská  
9 - Katechetická služba, katechismus , koncily , Tridentský koncil  
192 - vyznání víry, symboly , koncily , papežové  
195 - vyznání víry-nicejsko-cařihradské, církev , koncily   
246 - Duch svatý, Filioque , koncily , otcovství , tradice-latinská
884 - pravomoc-nad celou církví, biskupský sbor , koncily , papež , biskup římský
1601 - dobro, manželství , přirozenost-lidská , smlouva-manželská , svátost manželství
1891 - člověk, lidské společenství , přirozenost-lidská , rodina , společnost občanská
2268 - láska, láska-k bližnímu , přirozenost-lidská , úmysly , vražda
2467 - člověk-důstojnost, pravda , přirozenost-lidská , život-náboženský , život-v pravdě
167 - církev, víra , vyznání víry-apoštolské , koncily , společenství-věřících
327 - Bůh-stvořitel, duše , tělo , koncily , člověk
406 - pelagianismus, hřích-prvotní , náklonnost ke zlému , koncily , reformace