Číslo paragrafu: 439

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:"I V JEŽÍŠE KRISTA, SYNA JEHO JEDINÉHO, PÁNA NAŠEHO
Podnadpis (římská čísla):KRISTUS
Mnozí židé i někteří pohané, kteří sdíleli jejich naději, uznali, že Ježíš má základní rysy mesiášského „Davidova syna“, kterého Bůh slíbil Izraeli. Ježíš přijal titul Mesiáše, na který měl právo, avšak ne bez výhrad, protože část jeho současníků jej chápala podle pojetí příliš lidského, v podstatě politického.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

528 -  zjevení Páně, Ježíš Kristus, Bůh-Spasitel, Mesiáš, Izrael 529 -  chrám jeruzalémský, Ježíš Kristus-obětování v chrámě, Mesiáš, očekávání Izraele, Simeon 547 -  Boží-království, Ježíš Kristus-život veřejný, Mesiáš, zázraky 

Vybrané dle klíčových slov:

443 - Mesiáš, Boží-Syn , velerada , Ježíš Kristus , nadpřirozenost
2585 - Mesiáš, modlitba , shromáždění , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba
436 - Ježíš Kristus, Mesiáš , pomazaný , proroci , králové
442 - Boží-Syn, Mesiáš , Ježíš Kristus , radostná zvěst , církev
453 - Ježíš Kristus, Mesiáš , Pomázaný , Duch svatý , Kristus
559 - Ježíš Kristus-vstup do Jeruzaléma, Mesiáš , hosana , násilí , pokora
590 - Ježíš Kristus-Boží Syn, Mesiáš , chrám jeruzalémský   
2491 - lékaři, politika , pravda , svátost pokání a smíření , tajemství-služební
438 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-křest , Mesiáš , pomazání , Duch svatý
440 - Ježíš Kristus, kříž , Mesiáš , Petr (apoštol) , důstojnost-královská
529 - chrám jeruzalémský, Ježíš Kristus-obětování v chrámě , Mesiáš , očekávání Izraele , Simeon
547 - Boží-království, Ježíš Kristus-život veřejný , Mesiáš , zázraky  
566 - Ježíš Kristus-pokušení, pokora , Mesiáš , Boží-plán , spása
745 - Duch svatý, Boží Syn-pomazání , Mesiáš , Kristus  
746 - Duch svatý-vylití, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , Mesiáš , apoštolové , církev
1286 - Duch svatý-plnost, Duch svatý-seslání , Mesiáš , Ježííš Kristus-plnost Ducha  
899 - laici, křesťanské sociální učení , politika , společnost občanská , učení křesťanské
2108 - láska, láska-k Bohu , politika , společnost občanská , svoboda
578 - Zákon, Ježíš Kristus-život a učení , Židé , Svátek smíření , chybování
410 - člověk, Vykupitel , protoevangelium , Mesiáš , had