Číslo paragrafu: 442

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:"I V JEŽÍŠE KRISTA, SYNA JEHO JEDINÉHO, PÁNA NAŠEHO
Podnadpis (římská čísla):JEDNOROZENÝ SYN BOŽÍ
Jiná věc je, když Petr vyznává, že Ježíš je „Mesiáš, Syn živého Boha“ (Mt 16,16), protože Ježíš mu odpovídá slavnostním způsobem: „Nezjevilo ti to tělo a krev, ale můj nebeský Otec“ (Mt 16,17). Podobně Pavel prohlásí o svém obrácení na cestě do Damašku: „Bůh, který si mě už v lůně mé matky vybral a svou milostí povolal a rozhodl, že mi zjeví svého Syna, abych oněm kázal radostnou zvěst všem pohanům ?„ (Gal 1,15-16). „A hned začal v synagogách hlásat Ježíše, že je to Boží Syn“ (Sk 9,20). Toto bude od samého počátku středem apoštolské víry, kterou prohlásil nejdříve Petr jako základ církve.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

552 -  apoštolové, autorita církve, Boží-království, Petr (apoštol), církev-ustanovení 424 -  Ježíš Kristus, církev, Boží-Syn, Mesiáš, Petr (apoštol)

Vybrané dle klíčových slov:

456 - Boží-Syn, Maria , Maria-Matka Boží , tělo , spása
443 - Mesiáš, Boží-Syn , velerada , Ježíš Kristus , nadpřirozenost
439 - Mesiáš, politika , Davidův syn , Židé  
2585 - Mesiáš, modlitba , shromáždění , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba
423 - Ježíš Kristus, Boží-Syn , radostná zvěst , Slovo , milost
441 - Ježíš Kristus, Boží-Syn , člověk , Mesiáš  
436 - Ježíš Kristus, Mesiáš , pomazaný , proroci , králové
453 - Ježíš Kristus, Mesiáš , Pomázaný , Duch svatý , Kristus
424 - Ježíš Kristus, církev , Boží-Syn , Mesiáš , Petr (apoštol)
151 - Ježíš Kristus, víra-křesťanská , Boží-Syn   
454 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-Syn Boží , Boží-Syn , křesťanství , vztah-k Bohu
438 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-křest , Mesiáš , pomazání , Duch svatý
440 - Ježíš Kristus, kříž , Mesiáš , Petr (apoštol) , důstojnost-královská
469 - Ježíš Kristus, pravý Bůh , pravý člověk , Boží-Syn , Maria-Matka Boží
463 - Ježíš Kristus, vtělení , tajemství-víry , radostná zvěst , Mesiáš
422 - Ježíš Kristus, Abrahám , Boží-přísliby , Zákon , radostná zvěst
202 - Ježíš Kristus, Bůh-Pán , víra-křesťanská , podstata , přirozenost-božská
243 - Ježíš Kristus, Duch svatý , Paraklétos , paravda , proroci
425 - Ježíš Kristus, učedníci , víra-předávání , hlásání , společenství-s Bohem
426 - Ježíš Kristus, katecheze , společenství-s Bohem , Boží-plán (spásy) , katecheze-cíl