Číslo paragrafu: 443

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:"I V JEŽÍŠE KRISTA, SYNA JEHO JEDINÉHO, PÁNA NAŠEHO
Podnadpis (římská čísla):JEDNOROZENÝ SYN BOŽÍ
Jestliže Petr mohl uznat, že Mesiášovo božské synovství má transcendentní povahu, pak jen proto, že to sám Ježíš jasně naznačil. Před veleradou, na otázku svých žalobců: „Ty jsi tedy Boží Syn?“, Ježíš odpověděl: „Vy správně říkáte, já jsem“ (Lk 22,70). Už mnohem dříve se označil za „Syna“, který zná Otce, který se liší od služebníků, jež Bůh dříve posílal svému lidu, a který je vyšší než sami andělé. Odlišil své synovství od synovství svých učedníků tím, že nikdy neříkal „Otče náš“ (Mt 6,9); a zdůraznil toto rozlišení: „? k svému Otci a k vašemu Otci“ (Jan 20,17).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2786 -  Boží-děti, Bůh-Otec, modlitba, modlitba-Páně, Otec

Vybrané dle klíčových slov:

439 - Mesiáš, politika , Davidův syn , Židé  
2585 - Mesiáš, modlitba , shromáždění , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba
442 - Boží-Syn, Mesiáš , Ježíš Kristus , radostná zvěst , církev
456 - Boží-Syn, Maria , Maria-Matka Boží , tělo , spása
436 - Ježíš Kristus, Mesiáš , pomazaný , proroci , králové
453 - Ježíš Kristus, Mesiáš , Pomázaný , Duch svatý , Kristus
441 - Ježíš Kristus, Boží-Syn , člověk , Mesiáš  
423 - Ježíš Kristus, Boží-Syn , radostná zvěst , Slovo , milost
438 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-křest , Mesiáš , pomazání , Duch svatý
440 - Ježíš Kristus, kříž , Mesiáš , Petr (apoštol) , důstojnost-královská
424 - Ježíš Kristus, církev , Boží-Syn , Mesiáš , Petr (apoštol)
151 - Ježíš Kristus, víra-křesťanská , Boží-Syn   
454 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-Syn Boží , Boží-Syn , křesťanství , vztah-k Bohu
469 - Ježíš Kristus, pravý Bůh , pravý člověk , Boží-Syn , Maria-Matka Boží
463 - Ježíš Kristus, vtělení , tajemství-víry , radostná zvěst , Mesiáš
202 - Ježíš Kristus, Bůh-Pán , víra-křesťanská , podstata , přirozenost-božská
243 - Ježíš Kristus, Duch svatý , Paraklétos , paravda , proroci
422 - Ježíš Kristus, Abrahám , Boží-přísliby , Zákon , radostná zvěst
425 - Ježíš Kristus, učedníci , víra-předávání , hlásání , společenství-s Bohem
426 - Ježíš Kristus, katecheze , společenství-s Bohem , Boží-plán (spásy) , katecheze-cíl