Číslo paragrafu: 444

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:"I V JEŽÍŠE KRISTA, SYNA JEHO JEDINÉHO, PÁNA NAŠEHO
Podnadpis (římská čísla):JEDNOROZENÝ SYN BOŽÍ
Evangelia zmiňují při dvou slavnostních okamžicích - při křtu a proměnění Krista - Otcův hlas, který označuje Ježíše za svého „milovaného Syna“. Ježíš se sám představuje jako „jednorozený Syn“ Boží (Jan 3,16) a tímto titulem potvrzuje svou věčnou preexistenci. Požaduje víru „ve jméno jednorozeného Syna Božího“ (Jan 3,18). Toto křesťanské vyznání se objevuje již ve zvolání setníka tváří v tvář Ježíši na kříži: „Tento člověk byl opravdu Syn Boží“ (Mk 15,39); jedině věřící člověk může vyjádřit ve světle velikonočního tajemství plný dosah titulu „Boží Syn“.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

536 -  Ježíš Kristus-křest, beránek-Boží, hříchy, Duch svatý, nebe 534 -  Ježíš Kristus-život skrytý, chrám jeruzalémský, nalezení v chrámě, Josef, Maria

Vybrané dle klíčových slov:

438 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-křest , Mesiáš , pomazání , Duch svatý
423 - Ježíš Kristus, Boží-Syn , radostná zvěst , Slovo , milost
441 - Ježíš Kristus, Boží-Syn , člověk , Mesiáš  
151 - Ježíš Kristus, víra-křesťanská , Boží-Syn   
424 - Ježíš Kristus, církev , Boží-Syn , Mesiáš , Petr (apoštol)
454 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-Syn Boží , Boží-Syn , křesťanství , vztah-k Bohu
469 - Ježíš Kristus, pravý Bůh , pravý člověk , Boží-Syn , Maria-Matka Boží
202 - Ježíš Kristus, Bůh-Pán , víra-křesťanská , podstata , přirozenost-božská
243 - Ježíš Kristus, Duch svatý , Paraklétos , paravda , proroci
422 - Ježíš Kristus, Abrahám , Boží-přísliby , Zákon , radostná zvěst
425 - Ježíš Kristus, učedníci , víra-předávání , hlásání , společenství-s Bohem
426 - Ježíš Kristus, katecheze , společenství-s Bohem , Boží-plán (spásy) , katecheze-cíl
427 - Ježíš Kristus, katecheze , katecheta   
428 - Ježíš Kristus, Jeříš Kristus-poznání , katecheze , společenství-s Bohem , vzkříšení
429 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-poznání , evangelium-hlásání , evangelizace , katecheze
430 - Ježíš Kristus, andě Gabrielé , záchrana , hříchy , spása
435 - Ježíš Kristus, modlitba , křesťané , vzývání Boha , modlitby-liturgické
436 - Ježíš Kristus, Mesiáš , pomazaný , proroci , králové
440 - Ježíš Kristus, kříž , Mesiáš , Petr (apoštol) , důstojnost-královská
448 - Ježíš Kristus, Bůh-Pán , Pán , klanění , úcta-k Bohu