Číslo paragrafu: 449

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:"I V JEŽÍŠE KRISTA, SYNA JEHO JEDINÉHO, PÁNA NAŠEHO
Podnadpis (římská čísla):PÁN - HOSPODIN
Tím, že první vyznání víry církve připisují Ježíšovi božský titul Pána, vyhlašují od samého počátku, že moc, čest a sláva, náležejí Bohu Otci, a že Otec tuto Ježíšovu svrchovanost ukázal tím, že ho vzkřísil z mrtvých a povýšil ho do své slávy.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

461 -  vtělení, přirozenost-lidská, otroctví, spása, tajemství-vtělení 653 -  Boží-plán (spásy), Jeíšovo božství, vzkříšení, Syn člověka, tajemství-vtělení

Vybrané dle klíčových slov:

668 - Boží-moc, nanebevstoupení , Ježíš Kristus-Pán vesmíru i dějin   
455 - Bůh-Pán, Pán , svrchovanost , Ježíš Kristus  
201 - Bůh-Pán, Izrael , láska-k Bohu , Hospodin , proroci
451 - Bůh-Pán, důvěra , modlitba , modlitby-křesťanské , Maran atha
202 - Ježíš Kristus, Bůh-Pán , víra-křesťanská , podstata , přirozenost-božská
448 - Ježíš Kristus, Bůh-Pán , Pán , klanění , úcta-k Bohu
151 - Ježíš Kristus, víra-křesťanská , Boží-Syn   
243 - Ježíš Kristus, Duch svatý , Paraklétos , paravda , proroci
422 - Ježíš Kristus, Abrahám , Boží-přísliby , Zákon , radostná zvěst
423 - Ježíš Kristus, Boží-Syn , radostná zvěst , Slovo , milost
424 - Ježíš Kristus, církev , Boží-Syn , Mesiáš , Petr (apoštol)
425 - Ježíš Kristus, učedníci , víra-předávání , hlásání , společenství-s Bohem
426 - Ježíš Kristus, katecheze , společenství-s Bohem , Boží-plán (spásy) , katecheze-cíl
427 - Ježíš Kristus, katecheze , katecheta   
428 - Ježíš Kristus, Jeříš Kristus-poznání , katecheze , společenství-s Bohem , vzkříšení
429 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-poznání , evangelium-hlásání , evangelizace , katecheze
430 - Ježíš Kristus, andě Gabrielé , záchrana , hříchy , spása
435 - Ježíš Kristus, modlitba , křesťané , vzývání Boha , modlitby-liturgické
436 - Ježíš Kristus, Mesiáš , pomazaný , proroci , králové
438 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-křest , Mesiáš , pomazání , Duch svatý