Číslo paragrafu: 450

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:"I V JEŽÍŠE KRISTA, SYNA JEHO JEDINÉHO, PÁNA NAŠEHO
Podnadpis (římská čísla):PÁN - HOSPODIN
Hned od počátku křesťanských dějin znamená vyhlášení Ježíšovy svrchovanosti také uznání, že člověk nesmí absolutně podřizovat svou osobní svobodu žádné pozemské moci, ale jedině Bohu Otci a Pánu Ježíši Kristu: císař není „Pán“. „Církev věří ? že klíč, střed a cíl celých lidských dějin je v jejím Pánu a Učiteli.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

668 -  Boží-moc, nanebevstoupení, Ježíš Kristus-Pán vesmíru i dějin   669 -  Boží-království, církev, církev-Tělo Kristovo, Ježíš Kristus-hlava církve, počátek-věčného života 670 -  Boží-království, Boží-plán (spásy), církev-svatá, Ježíš Kristus-nanebevstoupení, poslední doba 671 -  Ježíš Kristus-druhý příchod, Boží-království, vítězství nad zlem, církev-putující, církev-svatá 672 -  Ježíš Kristus-nanebevstoupení, nanebevstoupení, lidství-povýšení, Mesiášovo království, poslední den 2242 -  láska, láska-k bližnímu, občané, povinnosti, společnost občanská, svědomí

Vybrané dle klíčových slov:

304 - Boží-svrchovanost, Bůh-Stvořitel , Písmo svaté , důvěra , dějiny
455 - Bůh-Pán, Pán , svrchovanost , Ježíš Kristus  
201 - Bůh-Pán, Izrael , láska-k Bohu , Hospodin , proroci
451 - Bůh-Pán, důvěra , modlitba , modlitby-křesťanské , Maran atha
448 - Ježíš Kristus, Bůh-Pán , Pán , klanění , úcta-k Bohu
202 - Ježíš Kristus, Bůh-Pán , víra-křesťanská , podstata , přirozenost-božská
435 - Ježíš Kristus, modlitba , křesťané , vzývání Boha , modlitby-liturgické
628 - Ježíš Kristus, křest , život-nový , umřít hříchu , křesťané
151 - Ježíš Kristus, víra-křesťanská , Boží-Syn   
243 - Ježíš Kristus, Duch svatý , Paraklétos , paravda , proroci
422 - Ježíš Kristus, Abrahám , Boží-přísliby , Zákon , radostná zvěst
423 - Ježíš Kristus, Boží-Syn , radostná zvěst , Slovo , milost
424 - Ježíš Kristus, církev , Boží-Syn , Mesiáš , Petr (apoštol)
425 - Ježíš Kristus, učedníci , víra-předávání , hlásání , společenství-s Bohem
426 - Ježíš Kristus, katecheze , společenství-s Bohem , Boží-plán (spásy) , katecheze-cíl
427 - Ježíš Kristus, katecheze , katecheta   
428 - Ježíš Kristus, Jeříš Kristus-poznání , katecheze , společenství-s Bohem , vzkříšení
429 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-poznání , evangelium-hlásání , evangelizace , katecheze
430 - Ježíš Kristus, andě Gabrielé , záchrana , hříchy , spása
436 - Ježíš Kristus, Mesiáš , pomazaný , proroci , králové