Číslo paragrafu: 451

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:"I V JEŽÍŠE KRISTA, SYNA JEHO JEDINÉHO, PÁNA NAŠEHO
Podnadpis (římská čísla):PÁN - HOSPODIN
Křesťanská modlitba je poznamenána titulem „Pán“, ať je to výzva k modlitbě: „Pán s vámi“, nebo závěr modlitby: „skrze našeho Pána, Ježíše Krista“, nebo také zvolání plné naděje a důvěry: „Maran atha“ (Pán přichází), či „Marana tha“ (Přijď, Pane!; 1 Kor 16,22), „Amen, přijď, Pane Ježíši!“ (Zj 22,20).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2664 -  modlitba, modlitby-křesťanské, modlitby-společné   2665 -  beránek, Boží-slovo, Bůh-Spasitel, modlitba, modlitby-církve 2817 -  Boží-království, čas, Ježíš Kristus-slavný návrat, krev, modlitba

Vybrané dle klíčových slov:

201 - Bůh-Pán, Izrael , láska-k Bohu , Hospodin , proroci
455 - Bůh-Pán, Pán , svrchovanost , Ježíš Kristus  
2739 - důvěra, modlitba , srdce-obrácení   
2753 - důvěra, modlitba    
2756 - důvěra, modlitba    
2800 - důvěra, modlitba , modlitba-Páně , srdce-pokora , Otec
2728 - důvěra, hříšníci , modlitba , nezaslouženost , smutek
2734 - důvěra, důvěra-synovská , modlitba , modlitby-prosebné , přímluvy
2776 - důvěra, eucharistická oběť , modlitba , modlitba-Páně , život-křesťanský
2861 - důvěra, chléb života , modlitba , modlitba-Páně , Otčenáš
2620 - důvěra, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova
2677 - důvěra, hříšníci , Maria , modlitba , modlitba-Mariina
2579 - důvěra, chvála Boha , lítost , Mesiáš , modlitba
177 - důvěra, víra , PRAVDA , osoba  
227 - důvěra, trpělivost , protivenství , strach , sv.Terezie od Ježíše
397 - důvěra, hřích-první , neposlušnost , hříchy , svoboda-zneužití
1917 - důvěra, kultura , lidské společenství , odpovědnost , spolupráce-s Bohem
2086 - důvěra, láska , láska-k Bohu , Boží-láska  
2115 - důvěra, láska , láska-k Bohu , magie , odevzdání se
2119 - důvěra, láska , láska-k Bohu , pochybnosti-o víře , úcta-k Bohu