Číslo paragrafu: 456

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:"JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE V Z MARIE PANNY"
Odstavec:SYN BOŽÍ SE STAL ČLOVĚKEM
Podnadpis (římská čísla):PROČ SE SLOVO STALO TĚLEM
V nicejsko-cařihradském vyznání víry říkáme, že Syn Boží „pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem.“

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

442 - Boží-Syn, Mesiáš , Ježíš Kristus , radostná zvěst , církev
509 - Maria, Maria-Matka Boží , Bohorodička , Boží-Syn  
508 - Maria, Maria-Matka Boží , milostiplná , hříchy , Neposkvrněné početí
511 - Maria, víra-Mariina , spása , Panna Maria-nová Eva  
148 - Maria, poslušnost víry , dokonalost , souhlas , Blahoslavená
487 - Maria, Ježíš Kristus , katolická víra   
492 - Maria, Maria-neposkvrněné početí , svatost , Neposkvrněné početí , dědičný hřích
506 - Maria, Maria-panenství , pochybnosti , znamení víry , odevzdanost
510 - Maria, Maria-panenství , vždy Panna   
975 - Maria, Maria-Matka církve , údy-Kristova těla , Maria-nová Eva  
2622 - Maria, modlitba , modlitba-Mariina , Magnificat , Panna Maria
2673 - Maria, modlitba , modlitba-Mariina , Magnificat , Panna Maria
2679 - Maria, modlitba , modlitba-tradice , modlitba-Mariina , prozřetelnost
2682 - Maria, Maria-působení Ducha svatého , modlitba , modlitba-Mariina , modlitby-církve
495 - Maria-Matka Boží, Bohorodička , Nejsvětější Trojice , Ježíš Kristus  
501 - Maria-matka Boží, Maria-matka lidí , spolupráce-Panny Marie   
963 - Maria-Matka Boží, Maria-Matka Kristova , Maria-Matka církve , údy-Kristovi  
364 - tělo, člověk , duše , Boží obraz , důstojnost-člověka
990 - tělo, slabost , vzkříšení-mrtvých  , vzkříšení-těla
95 - spása, Písmo svaté , tradice-posvátné , církev-učitelský úřad , Duch svatý