Číslo paragrafu: 492

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:"JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE V Z MARIE PANNY"
Odstavec:"…SKRZE DUCHA SVATÉHO PŘIJAL TĚLO Z MARIE PANNY"
Podnadpis (římská čísla):…NARODIL SE Z MARIE PANNY
2. podnadpis:NEPOSKVRNĚNÉ POČETÍ
Tento „jas jedinečné svatosti“, kterým je Maria ozdobena „od prvního okamžiku svého početí“, dostává zcela od Krista: „byla vykoupena vznešenějším způsobem vzhledem k zásluhám svého Syna“. Víc než kteroukoliv jinou stvořenou osobu ji Otec v Kristu „zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary“ (Ef 1,3). V něm ji „vyvolil ještě před stvořením světa“, aby byla před ním svatá a neposkvrněná v lásce (Ef 1,4).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2011 -  vyhnanství, zásluhy, život-pozemský   1077 -  Ef 1,3-6, liturgie, duchovní dary-zdroj, láska, milost

Vybrané dle klíčových slov:

508 - Maria, Maria-Matka Boží , milostiplná , hříchy , Neposkvrněné početí
148 - Maria, poslušnost víry , dokonalost , souhlas , Blahoslavená
487 - Maria, Ježíš Kristus , katolická víra   
506 - Maria, Maria-panenství , pochybnosti , znamení víry , odevzdanost
509 - Maria, Maria-Matka Boží , Bohorodička , Boží-Syn  
510 - Maria, Maria-panenství , vždy Panna   
511 - Maria, víra-Mariina , spása , Panna Maria-nová Eva  
975 - Maria, Maria-Matka církve , údy-Kristova těla , Maria-nová Eva  
2622 - Maria, modlitba , modlitba-Mariina , Magnificat , Panna Maria
2673 - Maria, modlitba , modlitba-Mariina , Magnificat , Panna Maria
2679 - Maria, modlitba , modlitba-tradice , modlitba-Mariina , prozřetelnost
2682 - Maria, Maria-působení Ducha svatého , modlitba , modlitba-Mariina , modlitby-církve
491 - Maria-neposkvrněné početí, Neposkvrněné početí , hříchy , zásluhy , Pius IX.
493 - hříchy, Maria , Maria-neposkvrněné početí , svatost , Duch svatý
149 - kříž, Maria , Boží slovo , víra , zkouška
456 - Boží-Syn, Maria , Maria-Matka Boží , tělo , spása
488 - Maria-předurčení, Maria , Maria-panenství , svoboda , spolupráce-s Bohem
725 - Duch svatý, Maria , Maria-působení Ducha svatého , Boží láska , pokora
1053 - církev-nebeská, Maria , přímluvy-svatých , slabost , život-věčný
1717 - blahoslavenství, Maria , Maria-Matka církve , Maria-život , naděje