Číslo paragrafu: 496

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:"JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE V Z MARIE PANNY"
Odstavec:"…SKRZE DUCHA SVATÉHO PŘIJAL TĚLO Z MARIE PANNY"
Podnadpis (římská čísla):…NARODIL SE Z MARIE PANNY
2. podnadpis:MARIINO BOŽSKÉ MATEŘSTVÍ
Už od prvních věroučných formulací církev vyznávala, že Ježíš byl počat v lůně Panny Marie pouze mocí Ducha svatého, a zdůrazňovala také tělesný aspekt této události: Ježíš byl počat „bez mužského semene, působením Ducha svatého“. V panenském početí Otcově vidí znamení, že jde opravdu o Božího Syna, který přišel v lidském těle: Tak svatý Ignác Antiochijský(počátek 2. století) píše: „Jste ? naplněni vírou v našeho Pána, který skutečně je podle těla z rodu Davidova a Boží Syn z vůle a moci Boží, který se skutečně narodil z panny ? za vlády Poncia Piláta ? byl skutečně za nás přibit ? skutečně trpěl, stejně jako skutečně vstal z mrtvých.“

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

502 - panenské početí, Boží-plán (spásy) , Maria-panenství , vykupitelské dílo , Panna Maria
497 - panenské početí, Izaiáš-proroctví , Boží-přísliby , Maria , Josef
498 - Maria-panenství, panenské početí , mýty , tajemství víry , sv.Ignác Antinochijský
499 - Maria-panenství, vždy Panna , Boží Syn , narození-Kristovo  
500 - Maria-panenství, bratři-Ježíšovi , Ježíšovi příbuzní , Panna Maria-děti  
507 - Maria-panenství, Maria-matka , církev-snoubenka , církev-matka , život-nesmrtelný
442 - Boží-Syn, Mesiáš , Ježíš Kristus , radostná zvěst , církev
456 - Boží-Syn, Maria , Maria-Matka Boží , tělo , spása
486 - Duch svatý, Boží-Syn , Ježíš Kristus , Maria-matka Boží  
723 - Duch svatý, Panna Maria , Maria-panenství , Maria-působení Ducha svatého  
91 - Duch svatý, zjevení , věřící , pomazání , pravda
152 - Duch svatý, Ježíš Kristus , víra , božské osoby , Nejsvětější Trojice
244 - Duch svatý, Ježíš Kristus , Bůh-Otec , Nejsvětější Trojice , tajemství
245 - Duch svatý, koncily , Nejsvětější trojice , víra , církev
246 - Duch svatý, Filioque , koncily , otcovství , tradice-latinská
248 - Duch svatý, Filioque , tradice-východní , tradice-západní , Nejsvětější Trojice-tajemství
263 - Duch svatý, Duch svatý-seslání , Nejsvětější Trojice , oslava-Boha , zjevení
485 - Duch svatý, Maria-Matka Boží , lidství-Kristovo , početí-Kristovo  
685 - Duch svatý, Nejsvětější Trojice , soupodstatnost-s Otcem i Synem , trinitární teologie , tajemství-Boží
687 - Duch svatý, Slovo , Ježíš Kristus , poznání a víra