Číslo paragrafu: 501

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:"JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE V Z MARIE PANNY"
Odstavec:"…SKRZE DUCHA SVATÉHO PŘIJAL TĚLO Z MARIE PANNY"
Podnadpis (římská čísla):…NARODIL SE Z MARIE PANNY
2. podnadpis:MARIA - "VŽDY PANNA"
Ježíš je jediným Mariiným synem. Avšak Mariino duchovní mateřství se vztahuje na všechny lidi, které on přišel spasit: „Zrodila syna, kterého Bůh ustanovil za prvního z mnoha bratří (srov. Řím 8,29), totiž věřících, při jejichž zrození a vychování ona spolupracuje svou mateřskou láskou.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

969 -  Maria-Matka církve, Maria Matka víry, Maria-přímluvkyně, Maria-pomocnice  970 -  Maria-Matka církve, Ježíš Kristus-jediný přstředník, Kristovy zásluhy, přímluvy-Panny Marie, Maria

Vybrané dle klíčových slov:

495 - Maria-Matka Boží, Bohorodička , Nejsvětější Trojice , Ježíš Kristus  
963 - Maria-Matka Boží, Maria-Matka Kristova , Maria-Matka církve , údy-Kristovi  
485 - Duch svatý, Maria-Matka Boží , lidství-Kristovo , početí-Kristovo  
508 - Maria, Maria-Matka Boží , milostiplná , hříchy , Neposkvrněné početí
509 - Maria, Maria-Matka Boží , Bohorodička , Boží-Syn  
968 - Maria-Matka církve, spolupráce-Panny Marie , Maria-spolupráce na vykoupení , poslušnost víry  
456 - Boží-Syn, Maria , Maria-Matka Boží , tělo , spása
466 - bludy, nestoriánský blud , Maria-Matka Boží , Ježíš Kristus , koncily
490 - církevní otcové, Eva , Maria-matka Boží , souhlas-Mariin , anděl-Gabriel
726 - Maria-nová Eva, Duch svatý , Maria-Matka Boží , letnice  
486 - Duch svatý, Boží-Syn , Ježíš Kristus , Maria-matka Boží  
469 - Ježíš Kristus, pravý Bůh , pravý člověk , Boží-Syn , Maria-Matka Boží
2502 - Bůh-neviditelný, Bůh-Spasitel , klanění , krása , Maria-Matka Boží
2599 - čas, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-modlitba , Ježíš Kristus-život veřejný , Maria-Matka Boží