Číslo paragrafu: 504

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:"JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE V Z MARIE PANNY"
Odstavec:"…SKRZE DUCHA SVATÉHO PŘIJAL TĚLO Z MARIE PANNY"
Podnadpis (římská čísla):…NARODIL SE Z MARIE PANNY
2. podnadpis:MARIINO PANENSKÉ MATEŘSTVÍ V BOŽÍM PLÁNU
Ježíš byl počat z Ducha svatého a narodil se z Panny Marie, protože je nový Adam, kterým začíná nové stvoření: „První člověk byl utvořen ze země ? druhý člověk je z nebe“ (1 Kor 15,47). Kristovo lidství je od samého početí naplněno Duchem svatým, protože Bůh mu „dává Ducha v míře neomezené“ (Jan 3,34). Z této plnosti Krista, hlavy vykoupeného lidstva, „jsme dostali všichni ? milost za milostí“ (Jan 1,16).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

359 -  Adam, člověk, Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-nový Adam, sv.Petr Chryzolog

Vybrané dle klíčových slov:

505 - Ježíš Kristus-nový Adam, přijetí za Boží děti , narození-z Boha , život-z Boha , Maria-panenství
539 - Ježíš Kristus-nový Adam, Adam , láska-k Bohu , Ježíš Kristus-pokušení , Izrael
148 - Maria, poslušnost víry , dokonalost , souhlas , Blahoslavená
487 - Maria, Ježíš Kristus , katolická víra   
492 - Maria, Maria-neposkvrněné početí , svatost , Neposkvrněné početí , dědičný hřích
506 - Maria, Maria-panenství , pochybnosti , znamení víry , odevzdanost
508 - Maria, Maria-Matka Boží , milostiplná , hříchy , Neposkvrněné početí
509 - Maria, Maria-Matka Boží , Bohorodička , Boží-Syn  
510 - Maria, Maria-panenství , vždy Panna   
511 - Maria, víra-Mariina , spása , Panna Maria-nová Eva  
975 - Maria, Maria-Matka církve , údy-Kristova těla , Maria-nová Eva  
2622 - Maria, modlitba , modlitba-Mariina , Magnificat , Panna Maria
2673 - Maria, modlitba , modlitba-Mariina , Magnificat , Panna Maria
2679 - Maria, modlitba , modlitba-tradice , modlitba-Mariina , prozřetelnost
2682 - Maria, Maria-působení Ducha svatého , modlitba , modlitba-Mariina , modlitby-církve
476 - lidství-Kristovo, tělo-Kristovo , Ježíš Kristus , obrazy-Krista , koncily
725 - Duch svatý, Maria , Maria-působení Ducha svatého , Boží láska , pokora
485 - Duch svatý, Maria-Matka Boží , lidství-Kristovo , početí-Kristovo  
91 - Duch svatý, zjevení , věřící , pomazání , pravda
152 - Duch svatý, Ježíš Kristus , víra , božské osoby , Nejsvětější Trojice